เครื่องกำจัดขยะ ผลิตปุ๋ยหมัก ย่อยสลายขยะ

อินทรีย์ และผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) 24ชม.

คาวเทค (COWTEC)

⭐️⭐️⭐️ นวัตกรรมยอดเยี่ยม
ตอบโจทย์ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร และชุมชน

ผลงานการติดตั้ง COWTEC

ผลงานการติดตั้ง จากภาครัฐ

คุณมีปัญหาแบบนี้ ใช่มั้ย?

   บอกลาปัญหาเหล่านี้!!

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ COWTEC

สามารถกำจัดขยะได้สูงสุดถึง 500 กิโลกรัม/วัน

 

ผลิตโดยคน ไทย ผสานความร่วมมือจาก อเมริกา มาเลเซีย และสิงค์โปร 

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี รางวัลการันตี

คาวเทค 1 เครื่อง

มีอะไรบ้าง​ และ ใช้งานอย่างไร

   การทำงานของ “คาวเทค”

Cowtec คือ เครื่องกำจัดขยะ ผลิตปุ่ยหมักและก๊าซชีวภาพเป็นเครื่องหมักแบบไร้ออกซิเจนเเบบ Dry Fermentation ที่ทำงานต่อเนื่องเพียงแค่เติม เศษพืช เศษอาหาร มูลสัตว์ วัสดุการเกษตรเหลือใช้ หรือขยะอินทรีย์ต่างๆ เข้าไปในเครื่อง

จากนั้น Cowtec จะทำการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดย “จุลินทรีย์” ที่เป็นหัวใจหลักและนวัตกรรมชั้นเลิศของคาวเทคตัวนี้ ซึ่งได้จดสิทธิบัตรแต่เพียงเจ้าเดียวในเมืองไทย

   ปุ๋ยหมัก

   ก๊าซชีวภาพ

ปุ๋ยหมัก ที่ได้จากเครื่องคาวเทค เปรียบได้กับมูลวัวคุณภาพสูง เนื่องจากการทำงานของคาวเทคจะมีจุลินทรีย์ย่อยขยะและสารอินทรีย์ (เหมือนวัวกินอาหารและถ่ายออกมาจนได้ปุ๋ยในขั้นสุดท้ายออกม

ก๊าซชีวภาพ เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในสภาวะที่ไร้อากาศ (Anaerobic Digestion)

กระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น ในหล่มขยะ กองมูลสัตว์ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตาม ที่มีสารอินทรีย์หมักหมมเป็นเวลานาน ก๊าซดังกล่าวจะเกิดขึ้น

การรับรองคุณภาพ Cowtec

ผลตรวจรับรองคุณภาพปุ๋ย ปราศจาก ความปนเปื้อนพยาธิในปุ๋ยเป็น Negative 

สามารถนำปุ๋ยไปใช้อย่างปลอดภัย ไร้กังวัล!

มลพิษจากขยะ ทำลายสุขภาพและสังคมรอบตัวคุณ !

รักษาสิ่งแวดล้อมที่คุณรัก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้