Business Overview

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ระดับครัวเรือน จุลินทรีย์โรงงานอุตสาหกรรม

     บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้าจุลินทรีย์ ที่ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วนการใช้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญในสายงานด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยี ชีวภาพ ทำให้เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพและเหมาะกับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ระดับครัวเรือน จุลินทรีย์โรงงานอุตสาหกรรม

Business Overview

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

     บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้าจุลินทรีย์ ที่ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วนการใช้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญในสายงานด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยี ชีวภาพ ทำให้เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพและเหมาะกับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท

Product categories

กลุ่มผลิตภัณฑ์

BEST SELLER

สินค้าขายดี

ไบโอนิค BIONIC 1000 กรัม จุลินทรีย์ ส้วมเต็ม ส้วมเหม็น กดไม่ลง ท่อเหม็น กลิ่นท่อ ย่อยกากของเสีย

ไบโอนิค
(ชนิดผง 1000 กรัม)

สามารถย่อยสลายกากสารอินทรีย์ต่าง ๆ ให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่สร้างแก๊สที่มีกลิ่นเหม็น

BIONIC ไบโอนิค G-001 ย่อยกากกำจัดกลิ่น แก้ท่อตัน ส้วมตัน ส้วมเต็ม ส้วมเหม็น ห้องน้ำเหม็น

ไบโอนิค G-001)
(ชนิดเกล็ด 100 กรัม)

สามารถในการย่อยสลายกากอาหาร เศษกระดาษ ตลอดจนสารอินทรีย์ทุกชนิด ในเวลาอันรวดเร็ว

ไบโอนิค BIONIC G002 กำจัดไขมัน ไขมันในบ่อดัก ดับกลิ่นเหม็นไขมัน สลายไขมันในท่อ เศษอาหารอุดตัน อ่างล้างจานตัน อ่างเหม็น

ไบโอนิค G-002
(ชนิดเกล็ด 100 กรัม)

มีความสามารถในการย่อยสลาย ไขมันในบ่อดักและคราบไขมันที่เกาะในท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำในท่อไหลสะดวกยิ่งขึ้น

Tom&Jee จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นในทรายแมว เม็ดกำจัดกลิ่นเหม็นในทรายแมว ย่อยสลายเศษปัสสาวะ อุจจาระ

เม็ดกำจัดกลิ่นเหม็นทรายแมว
(ชนิดเม็ด 300 กรัม)

ดูดซับกลิ่น และสลายสิ่งปฏิกูลตกค้าง ทำให้สามารถดักจับกลิ่น พร้อมทั้งยับยั้งการเกิดกลิ่นเหม็น ได้อย่างดีเยี่ยม

Bionic ไมคอร์ไรซา เร่งราก เพิ่มความแข็งแรงราก พืชโตไว เร่งผล ป้องกันโรคพืช ไบโอนิค เชื้อราไมคอร์ไรซา

ไบโอนิค ไมคอร์ไรซอยด์
(ชนิดผง 50 กรัม)

เชื้อราไมคอร์ไรซากับจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและความแข็งแรงทนทานของพืช

BACTOCEL 3001 ย่อยไขมันหนา กำจัดไขมัน ดับกลิ่นเหม็นไขมัน ไขมันบ่อดัก กำจัดกากไขมัน

แบคโตเซล 3001
(ชนิดผง 1000 กรัม)

สามารถย่อยสลายไขมันซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยยากมากที่สุด แก้ปัญหากลิ่นเหม็น และคราบไขมันภายในท่อ

BIONIC 200 จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ป้องกันส้วมเต็ม กลิ่นเหม็นรบกวน ห้องน้ำสกปรกไม่สะอาด

ไบโอนิค
(ชนิดผง 200 กรัม)

มีความสามารถในการย่อยสลายกากอาหาร เศษกระดาษ ตลอดจนสารอินทรีย์ทุกชนิด ในเวลาอันรวดเร็ว

BACTOCEL แบคโตเซล 2001 ส้วมตัน ส้วมเหม็น ลดกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสีย ย่อยสลายของเสีย ลดค่า BOD COD บำบัดน้ำเสีย

แบคโตเซล 2001
(ชนิดผง 1000 กรัม)

แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียในโถส้วม บ่อน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ จุดต่าง ๆ ที่มีปัญหากลิ่นเหม็น

ไบโอนิค BIONIC 1000 กรัม จุลินทรีย์ ส้วมเต็ม ส้วมเหม็น กดไม่ลง ท่อเหม็น กลิ่นท่อ ย่อยกากของเสีย

ไบโอนิค
(ชนิดผง 1000 กรัม)

สามารถย่อยสลายกากสารอินทรีย์ต่าง ๆ ให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่สร้างแก๊สที่มีกลิ่น

BIONIC ไบโอนิค G-001 ย่อยกากกำจัดกลิ่น แก้ท่อตัน ส้วมตัน ส้วมเต็ม ส้วมเหม็น ห้องน้ำเหม็น

ไบโอนิค G-001)
(ชนิดเกล็ด 100 กรัม)

สามารถในการย่อยสลายกากอาหาร เศษกระดาษ ตลอดจนสารอินทรีย์ทุกชนิด ในเวลาอันรวดเร็ว

ไบโอนิค BIONIC G002 กำจัดไขมัน ไขมันในบ่อดัก ดับกลิ่นเหม็นไขมัน สลายไขมันในท่อ เศษอาหารอุดตัน อ่างล้างจานตัน อ่างเหม็น

ไบโอนิค G-002
(ชนิดเกล็ด 100 กรัม)

มีความสามารถในการย่อยสลาย ไขมันในบ่อดักและคราบไขมันที่เกาะในท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำในท่อไหลสะดวกยิ่งขึ้น

Tom&Jee จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นในทรายแมว เม็ดกำจัดกลิ่นเหม็นในทรายแมว ย่อยสลายเศษปัสสาวะ อุจจาระ

เม็ดกำจัดกลิ่นเหม็นทรายแมว
(ชนิดเม็ด 300 กรัม)

ดูดซับกลิ่น และสลายสิ่งปฏิกูล ทำให้สามารถดักจับกลิ่น พร้อมทั้งยับยั้งการเกิดกลิ่นเหม็น ได้อย่างดีเยี่ยม

Bionic ไมคอร์ไรซา เร่งราก เพิ่มความแข็งแรงราก พืชโตไว เร่งผล ป้องกันโรคพืช ไบโอนิค เชื้อราไมคอร์ไรซา

ไบโอนิค ไมคอร์ไรซอยด์
(ชนิดผง 50 กรัม)

เชื้อราไมคอร์ไรซากับจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและความแข็งแรงทนทานของพืช

BACTOCEL 3001 ย่อยไขมันหนา กำจัดไขมัน ดับกลิ่นเหม็นไขมัน ไขมันบ่อดัก กำจัดกากไขมัน

แบคโตเซล 3001
(ชนิดผง 1000 กรัม)

สามารถย่อยสลายไขมันซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยยากมากที่สุด แก้ปัญหากลิ่นเหม็น และคราบไขมันภายในท่อ

BIONIC 200 จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ป้องกันส้วมเต็ม กลิ่นเหม็นรบกวน ห้องน้ำสกปรกไม่สะอาด

ไบโอนิค
(ชนิดผง 200 กรัม)

มีความสามารถในการย่อยสลายกากอาหาร เศษกระดาษ ตลอดจนสารอินทรีย์ทุกชนิด ในเวลาอันรวดเร็ว

BACTOCEL แบคโตเซล 2001 ส้วมตัน ส้วมเหม็น ลดกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสีย ย่อยสลายของเสีย ลดค่า BOD COD บำบัดน้ำเสีย

แบคโตเซล 2001
(ชนิดผง 1000 กรัม)

แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียในโถส้วม บ่อน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ จุดต่าง ๆ ที่มีปัญหากลิ่นเหม็น

SERVICE

บริการของเรา

กำจัด กากอุตสาหกรรม

"ลดมลพิษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อสังคมที่น่าอยู่"

    รับกำจัดกากตะกอนชีวภาพ จากของเสียที่เป็นของเหลว เช่น เยื่อกระดาษ ขี้เถ้าจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวล และกากตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน รหัส 083 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ด้วยโรงงานที่สุพรรณบุรีและระยอง ผ่านมาตรฐาน ISO 14001, อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, CSR-DIW, 3Rs

REVIEWS

รีวิวจากลูกค้า

เครื่อง COWTEC ย่อยสลายขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนขยะเป็นฮิวมัสและก๊าซชีวภาพ ลดการก่อมลพิษ
เครื่องกำจัดขยะ COWTEC ผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากขยะอินทรีย์ ประหยัดเวลาและต้นทุนการทำปุ๋ยหมัก
COWTEC เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าเพิ่ม ใช้งานง่าย ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตการเกษตร ได้รับการไว้วางใจจากกว่า 300 แห่ง

กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ได้กลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นระบบมากขึ้น เด็กๆ และคุณครูต่างก็เรียนรู้และสนุกสนานกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการหมักและการผลิตปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ ปุ๋ยหมักที่ได้ยังถูกนำไปใช้ในการปลูกพืชผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน ซึ่งทำให้การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของเด็กๆ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ครูน้อย รัชวรรณ

ตั้งแต่เริ่มใช้งาน พบว่าการจัดการขยะอินทรีย์ในฟาร์มเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาก ขยะที่เคยเป็นปัญหากลับกลายเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงที่สามารถนำกลับมาใช้ในฟาร์มได้ และยังผลิตก๊าซหุงต้มให้พนักงานได้ใช้ทำอาหาร

โดยรวมแล้ว ผมพอใจมากกับการใช้งานและขอแนะนำให้กับเจ้าของฟาร์มท่านอื่นๆ ที่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง

ฟาร์มผักอารมณ์ดี

การใช้ Cowtec ทำให้เราสามารถจัดการขยะอินทรีย์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การป้อนขยะเข้าระบบทุกวันจนเต็มถังหมักทำให้เราสามารถจัดการขยะได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีปัญหาการสะสมของขยะ ปุ๋ยหมักที่ได้ถูกนำไปใช้ในโครงการเกษตรขององค์กรและบริจาคให้ชุมชน ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

HR ซอฟต์เทค

แนะนำ "คาวเทค วัวเทียมอัจฉริยะ" สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้งานเครื่องหมักนี้ ช่วยลดขยะ สร้างปุ๋ยหมัก และก๊าซชีวภาพ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนได้เป็นอย่างดี ปุ๋ยหมักนำไปขายสร้างรายได้เสริม อาชีพเสริม ให้กับสมาชิกและชุมชนของเราได้

กฤษณา วรารักษ์

ARTICLES

ข่าวสารและบทความ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ ทางเลือกของผู้บริโภ ทางรอดของเกษตรกร

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ : ทางเลือกของผู้บริโภค / ทางรอดของเกษตรกร

ในปัจจุบัน  ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเทรนด์เรื่องสุขภาพมาแรงแซงทุกโค้ง จะเห็นได้จากคนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น  มีกีฬาเกิดใหม่ที่เป็นเทรนด์ฮิตไปทั่ว นั่นก็คือกีฬา...

Read More >
5 วิธีกำจัด กลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ได้ง่าย ๆ นำไปใช้ได้ทุกฟาร์ม

5 วิธีกำจัด กลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ได้ง่าย ๆ นำไปใช้ได้ทุกฟาร์ม

คงไม่ใช่เรื่องสนุก ของบรรดาเจ้าของฟาร์มสัตว์ทั้งหลายแน่ ๆ เวลาที่ต้องพบเจอกับปัญหาการกำจัด กลิ่นเหม็นในคอก...

Read More >
5 วิธี กำจัดไขมัน ในร้านอาหาร ไม่สร้างมลพิษสู่สาธารณะ

5 วิธี กำจัดไขมัน ในร้านอาหาร ไม่สร้างมลพิษสู่สาธารณะ

คุณกำลังเป็นคนหนึ่งที่กำลังปวดหัวกับการหาวิธี กำจัดไขมัน เหลือทิ้งในร้านอาหารอยู่หรือไม่ เพราะทุกครั้งที่เทขยะไขมันทิ้งในอ่างล้างจานหรือท่อน้ำทิ้ง ก็มักจะมีปัญหาอื่น...

Read More >