Contact Us

ช่องทางการติดต่อเรา 

Address

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

เลขที่ 75 ซอยประชานิเวศน์3 ซอย 8/3 แยก12 ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11000

Opening Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.00

E-mail

micro-biotec@hotmail.com

micro-biotec-sales@hotmail.com

ID LINE : @mbt.thai

phone

098-797-6223

0-2589-7388