ปัญหาแมลงวัน ในคอกวัว หมู ไก่ 

ลดการเกิดไข่แมลงวัน ในบริเวณพื้นที่เลี้ยงวัว

หยุดปัญหาสัตว์ป่วยง่าย โรครุมล้อม ช่วยสัตว์แข็งแรง