ไมโครไบโอเทค คือ ผู้ผลิตสินค้าชีวภาพ จุลินทรีย์ เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพและบริการกำจัดตะกอนด้วยวิธีการทางชีวภาพ

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชาติ ลดการใช้เคมี เพิ่มผลผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เพื่อครัวเรือน, ที่พักอาศัย, โรงแรม, โรงงาน, ปศุสัตว์, เกษตรกรรม และรับจ้างผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัทฯมีห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีคุณภาพ รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 9001 ด้านกระบวนการผลิตจุลินทรีย์ และ ISO 14001 สำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรม

รวมถึงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์, โรงงานบำบัดกากตะกอนชีวภาพ, เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ, เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จัดจำหน่ายและบริการทั่วราชอาณาจักร 

” ภารกิจของเราคือ รักษาสภาพแวดล้อมของชาติ ให้คนไทยได้ใช้สินค้าชีวภาพที่ปลอดภัย ลดการใช้เคมี เพื่มผลผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ “

เรื่องราวผู้ก่อตั้ง

เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว รท.ดุสิต ศรียะพันธ์ (KU24) ได้เริ่มทำธุรกิจขายปุ๋ยหมัก มุ่งเป้าไปที่การทำให้เกษตรกรคนไทยมีผลผลิตที่ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็ได้ทำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่นเหม็นสำหรับส้วมบ้านเรือนด้วย

ไบโอนิคได้เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากสารอินทรีย์ตกค้าง อุดตันในท่อน้ำ ชักโครก ซิ้งค์ บ่อน้ำ บึงหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสารเคมีไม่สามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้

รท.ดุสิต มีความตั้งใจมากที่จะช่วยเหลือคนไทย ทั้งเกษตรกร หรือแม้แต่พ่อบ้านแม่บ้านทั่วไป เพราะปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเสีย หรือพืชไม่โตนั้น ทำร้ายทั้งสุขภาพกาย จิตใจและผลผลิต จึงได้ตั้งบริษัทไมโครไบโอเทคขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาของพี่น้องคนไทย

ช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พวกเราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงนวัตกรรมเครื่องจักร และบริการทางชีวภาพ ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง

พวกเราไม่ใช่เพียงบริษัทขายจุลินทรีย์ แต่เป็นศูนย์รวม สินค้า นวัตกรรมและบริการด้านชีวภาพอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และทีมงานของเราเติบโตขึ้น สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมคือ ภารกิจของ รท.ดุสิต ในการแก้ปัญหาให้คนไทยด้วยจุลินทรีย์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้เคมี

รท. ดุสิต ศรียะพันธ์
ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

ประวัติผู้ก่อตั้ง อ่านต่อ ...

สิ่งที่พวกเราทำ

กว่า 30 ปีที่เราส่งมอบสินค้าจุลินทรีย์ชีวภาพ เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ รับกำจัดกากตะกอนชีวภาพด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก รับผลิตสินค้าชีวภาพ (OEM)

ให้แก่บุคคล ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า บริษัท SME โรงงานอุตสาหกรรมทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

งานที่เราภาคภูมิใจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จุลินทรีย์ COWTEC เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ/เครื่องจักรเพื่อสิ่งแวดล้อม และบริการกำจัดกากตะกอน

ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ทุกตัวผ่านการค้นคว้าวิจัยและทดสอบกว่า 1000+ ชั่วโมง เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งาน รับรอบด้วยมาตรฐานโรงงาน ISO 9001 ประกันคุณภาพระดับสากล

โดยแบ่งกลุ่มสินค้าออกเปน 6 กลุ่มได้แก่

  1. กลุ่มครัวเรือนและที่อยู่อาศัย
  2. กลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรม
  3. กลุ่มสัตว์เลี้ยง
  4. กลุ่มปศุสัตว์
  5. กลุ่มสัตว์น้ำ
  6. กลุ่มการเกษตร

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทุกตัวเริ่มต้นจากการคัดเลือกสายพันธุ์ภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ทำงานในสภาวะที่สะอาดปลอดเชื้อ เรามีจุลินทรีย์คุณภาพที่พร้อมนำมาใช้งานมากกว่า 200 สายพันธุ์

จุลินทรีย์ที่เรามี ถูกเก็บภายใต้อุณหภูมิติดลบ เพื่อคงสภาพและรักษาความอยู่รอดของเชื้อ ให้พร้อมนำมาใช้ได้อยู่ตลอดเวลา

เมื่อได้เชื้อที่เหมาะสมจึงทำการขยาย เพิ่มจำนวนด้วยสูตรอาหารและสภาวะแวดล้อมที่จำเพาะต่อการเจิญเติบโตของจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ จากขนาด 300 มิลลิตร ไปจนถึง 2000 ลิตร

เชื้อที่มีความเข้มข้นสูงถูกทำแห้งและผสมเป็นสูตรต่างๆของผลิตภัณฑ์ และบรรจุลงหีบห่อ เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ

Quality control เป็นสิ่งที่เราเข้มงวดมาก เพราะคุณภาพจุลินทรีย์มีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การใช้งาน เชื้อจุลินทรีย์จะต้องถูกตรวจสอบ ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ รูปลักษณ์ ความสมบูรณ์อย่างถี่ถ้วนก่อนจะถูกส่งมอบไปถึงมือลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ชีวภาพ ภายใต้แบรนด์ ไบโอนิค และแบคโตเซล มีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ มั่นใจในคุณภาพที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนไทยมาแล้วกว่า 30 ปี

COWTEC เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ 

COWTEC (คาวเทค) นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพและกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง

การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีและชีววิทยา แบบจำลองของวัวจึงได้เกิดมาเป็น COWTEC (คาวเทค) ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์และวิศวกรของเราใช้เวลามากกว่า 10 ปี ผ่านการทดสอบมากแล้วมากกว่า 150+ แบบที่แตกต่างกัน COWTEC คือจุดกึ่งกลางที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งมีชีวิต

เราให้ความสำคัญมากกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้นวัตกรรมนี้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ ปลอดภัยและใช้งานง่าย ตั้งแต่ชุมชนเล็ก ฟาร์มสัตว์ ไร่สวนพืชผลไม้ โรงเรียน ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ธุรกันดาร หมู่เกาะ หรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรม

ขยะอินทรีย์ที่เหมาะสมทุกชนิด สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ในรูปของก๊าซชีวภาพ (Biogas) ด้วยนวัตกรรม COWTEC (คาวเทค) ไม่ว่าจะเป็น เศษอาหาร ส่วนเหลือทิ้งของพืชผักหรือขยะอินทรีย์จากไลน์ผลิตอุตสาหกรรม

COWTEC ได้รับการรับรองเป็นนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หมายเลข 21335 และได้รับรางวัล “เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม” สาขาเครื่องจักรกลเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

นวัตกรรม COWTEC ได้รับรางวัลจากการมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 82,950,000 กิโลกรัม COเทียบเท่า จากโครงการ FeedUP @UN Climate Action Award โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation)

นอกจากนั้น COWTEC ยังได้รับรางวัลการมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 44,360,000 กิโลกรัม COเทียบเท่า จากโครงการสนับสนุนลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. (TGO) 

เราตั้งใจให้ COWTEC มีส่วนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ให้มีช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

ในขณะที่ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากขึ้นทุกวัน ทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของเราจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ COWTEC มีส่วนช่วยในการคืนสมดุลของสิ่งแวดล้อมกลับมา

กำจัดตะกอนชีวภาพ

ตะกอนของเสียชีวภาพหรือกากอุตสาหกรรม เราสามารถใช้จุลินทรีย์บำบัดและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงดิน ไม่ฝังกลบ ลดสารตกค้างไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รหัส 083 

ด้วยจุลินทรีย์คัดพิเศษ สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นของกากของเสีย ตะกอนชีวภาพได้ภายใน 24 ชม. ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชน ปุ๋ยหมักที่ได้จะมีค่า C:N ที่สมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และพืช สามารถนำไปใช้ในแปลงเพาะปลูกได้ทันที

ไมโครไบโอเทคมีเป้าหมายที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชาติ เราจึงตั้งสถานบำบัดกากตะกอนอุตสาหกรรมขึ้นมา 2 ที่คือ ณ โรงงานสุพรรณบุรี และโรงงานระยอง ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรามองว่าของเสียต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นของมีค่าได้ เราจึงสร้างบริการนี้ขึ้นมาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและจริงจัง ด้วยมาตรฐาน ISO 14001 อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 CSR-DIW 3Rs และโครงการยกระดับผู้ประกอบการกำจัดกากของเสีย

Certificates

OUR  BELOVED Customers

WHERE TO BUY OUR PRODUCTs