ปัญหาจากตอซังและการเผา!

 • ฟางแห้ง ติดรถไถ
 • ปัญหา ข้าวดีด ข้าวเด้ง
 • ปัญหาหญ้านก หญ้าลิเก
 • ปุ๋ยตกค้าง ดินแห้ง ทำลายโครงสร้างดิน
 • เผาแล้วทำลายอินทรีย์วัตถุ
 • ผิวดินมีอุณหภูมิสูง
 • ทำลายจุลินทรีย์ในดิน ทำลายสภาพแวดล้อม
 • เกิดสภาวะเรือนกระจก
 • บดบังการมองเห็นของผู้ขับรถ
 • ให้ “ไบโอนิค C1” ช่วยคุณ
 • ย่อยฟางเปื่อยไม่ติดรถไถ ไม่มีน้ำขังฟาง
 • ดินร่วนเรียบเนียน ไถง่าย
 • จัดการข้าวดีด ข้าวเด้ง วัชพืช
 • ลดจำนวนข้าวเรื้อ ข้าวระมาน
 • ปิดวงจรหญ้านก หญ้าลิเก หญ้าพุ่งพวง
 • ย่อยสลายปุ๋ยตกค้างกลับมาใช้ใหม่
 • ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟู สภาพหน้าดิน
 • ปรับความเป็นกด ด่างและอุ้มน้ำได้ดี
 • จุลินทรีย์แท้ 100% ไม่มีสารเคมี

หัวเชื้อจุลินทรีย์

ย่อยฟาง ใบไม้ ทางปาล์ม ตอซัง ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เปลี่ยนตอซังให้เป็นปุ๋ย ฟื้นฟูลดโรคและเติมอาหารในดิน ไม่ต้องเผา ไม่ต้องฆ่าหญ้า ลดปัญหาหนอน แมลง

เปลี่ยนตอซังให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์กันเถอะ

ทำไมต้องไถกลบตอซัง เพราะ… ฟางข้าวเป็นปุ๋ย มีธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ คือ

 • ไนโตรเจน (N) จำนวน 6.9 กก./ไร่ มูลค่า 79 บาท

 • ฟอสฟอรัส (P) จำนวน 0.8 กก./ไร่ มูลค่า 10 บาท

 • โพแทสเซียม (K) จำนวน 15.6 กก./ไร่ มูลค่า 172 บาท

 • เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ช่วยให้โครงสร้างดินมีความอุดมสมบูรณ์

  เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต

 • เพื่อลดพืษของเหล็กและแมงกานีสในดิน

 • เพื่อลดปัญหา มลพิษทางอากาศ ลดปัญหาหมอกควันและลดปัญหาโลกร้อน

 • เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจไม่เผาฟาง ไถกลบทดแทนการเผา

สรรพคุณสินค้า ไบโอนิค C1

 • ย่อยฟางเปื่อย ไถง่าย
 • จัดการข้าวดีด ข้าวเด้ง
 • ลดจำนวนข้าวเรื้อ ข้าวระมาณ
 • ปิดวงจรหญ้านก หญ้าลิเก
 • ฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน

วิธีใช้สินค้า

ใช้หลังการเก็บเกี่ยว นำน้ำเข้านาพอท่วมตอซัง ผสมไบโอนิค 1 ซองกับน้ำ 20 ลิตร และกากน้ำตาล 2 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ไร่ รดให้ทั่วไถหรือย่ำต่อซังให้จมน้ำ หมักทิ้งไว้ 7-15 วัน ไถเตรียมดิน สำหรับเพราะปลูกต่อไป

วิธีการเก็บรักษา

เก็บไว้ที่แห้งพื้นเเสงแดด เมื่อเปิดถุงควรใช้ให้หมดในครั้งเดียว

จุลินทรีย์แท้ 100% ไม่มีสารเคมี ประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเห็นผลชัดใน 7-14 วัน ย่อยสลายปุ๋ยตกค้างกลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูสภาพหน้าดินให้กลับมาสมบูรณ์ ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ปรับความเป็นกรด ด่างและอุ้มน้ำได้ดีขึ้น

ส่วนประกอบ : Bacillus sp., Actinomyces sp., Trichoderma sp.

กำลังเชื้อเข้มข้นกว่า พันล้านตัวต่อกรัม (10 กำลัง 9 cfu/g)