หยุดปัญหา “กลิ่นเหม็นคอกสัตว์ รบกวนเพื่อนบ้าน”

เบื่อหน่ายกันใช่ไหม? กลิ่นเหม็นคอกสัตว์โชยรบกวนบริเวณบ้าน หรืออาจส่งผลไปถึงชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นของเพื่อนบ้าน เป็นที่หนักใจแต่ในวันนี้เรามีตัวช่วยแก้ปัญหาเล่านั้น แต่ก่อนถึงนั้นเรามาทราบปัญหาของกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์กันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น ถึงส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นได้อย่างนี้

กลิ่นเหม็นภายในคอกสัตว์ เกิดจากอะไรบ้าง?

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์

 • กลิ่นเหม็นจากการหมักหมมของ มูลและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง
 • กลิ่นเหม็นจาก ส้วม รางระบายน้ำ และ อาหารที่บูดเน่าเสีย
 • โรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน มีที่ระบายอากาศที่ไม่ดี ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นสะสมรุนแรง
 • ด้านหลังพัดลมโรงเรือน ไม่สามารถพากลิ่นไปได้ไกลหลายกิโลเมตร
 • เกิดจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนของสิ่งขับถ่ายและวัสดุรองพื้น

สถานที่รวบรวมมูลสัตว์/ลานตากมูล/โรงเก็บมูล

 • การตากมูลหรือปล่อยให้มูลที่ตากมีความชื้นหรือโดนฝนจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรุนแรง
 • ขาดการเอาใจใส่ใส่การเก็บข้อมูลที่แห้งแล้ว
 • โรงเก็บมูลไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ดีพอ

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

 • รางระบายน้ำเสียและบ่อพักน้ำเสียมีการสะสมของเสีย
 • การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ดี มีการอุดตัน 

กลิ่นเหม็นภายในคอกสัตว์ ส่งผลกระทบอะไรบ้าง?

ผลกระทบของกลิ่นเหม็น

 • ผลกระทบโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตามอวัยวะที่สัมผัส
 • เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต
 • ทำให้สัตว์เจ็บป่วย การรอดชีวิตและการเจริญเติบโตลดลง
 • เกิดความขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างชุมชนรอบข้าง จนนำไปสู่การร้องเรียน

วิธีจัดการปัญหา!!

การจัดการวัสดุรองพื้นคอก

 • วัสดุรองพื้นคอก ควรหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร และควรเป็นวัสดุที่แห้งง่ายไม่อัดแน่นไม่เป็นฝุ่นและไม่ขึ้นรา เช่น แกลบ ทราย ฟางสับ ขี้เลื่อย เปลือกถั่ว เป็นต้น
 • หากส่วนประกอบน้ำหนักแห้ง ของวัสดุรองพื้นคอกหรือมูลสัตว์อยู่ที่ 60% ขึ้นไป จะทำให้การแพร่กระจายของก๊าซแอมโมเนียลดลง

ป้องกันการหกหรือรั่วไหลของน้ำ

 • ควรมีการใช้พัดลมระบายอากาศ
 • ควรมีการจัดการระบบการให้น้ำดื่มที่ดีโดยใช้กระบวนการใช้น้ำอัตโนมัติแบบหัวหยด

หลังจากจับสัตว์ปักออกจากโรงเรือน

 • นำวัสดุรองพื้นไปผึ่งให้แห้งเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ย
 • นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้วิธีหมักแบบไร้อากาศได้ก๊าซชีวภาพหรือทำการย่อยสลาย

แบคทีเรียสะสม ก่อเกิดโรคร้ายแรงได้!

3 โรคร้ายของ วัว หมู และไก่

 • โรคปากและเท้าเปื่อย (วัว) เกิดจากเชื้อไวรัส เอฟ เอ็ม ดี (FMD) ที่พบในประเทศไทยมี 3 ไทป์ คือ โอ (O) เอ (A) และเอเชียวัน (Asia I) เชื้อทั้ง 3 ไทป์นี้ จะทำให้สัตว์ป่วยแสดงอาการเหมือนกัน แต่ไม่สามารถให้ภูมิคุ้มกันต่างไทป์ได้ กล่าวคือถ้าฉีดวัคซีน เอฟ ไทป์ เอ ให้ หรือสัตว์เคยป่วยเป็นโรคเอฟ ไทป์ เอ มาก่อน สัตว์จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะต่อโรคเอฟ ไทป์เอ เท่านั้น แต่จะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเอฟไทป์ โอ หรือ ไทป์ เอเชียวัน ดังนั้นหากมีโรคเอฟ ไทป์ โอ หรือเอเชียวันระบาดสัตว์ก็อาจจะติดโรคได้ โรคนี้มีระยะฟักตัว ประมาณ 2-8 วัน
 • อาการ
  โคที่เป็นโรคนี้ จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หลังจากนั้นจะมีเม็ดตุ่มพอง เกิดที่ริมฝีปากในช่องปาก เช่น เหงือกและลิ้น ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเกิดเม็ดตุ่มที่ระหว่างช่องกีบ ไรกีบ ทำให้เจ็บมาก เดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุ่มแตกออกอาจมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ทำให้แผลหายช้าขณะที่โคเป็นโรคจะผอมน้ำนมจะลดลงอย่างมาก ในโคอัตราการติดโรคสูงถึง 100% อัตราการตาย 0.2-5% ในลูกโคอัตราการตายอาจสูงถึง 50-70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกโคที่ยังดูดนมอัตราการตายอาจสูงถึง 100%

 

 • โรคอหิวาต์สุกร (หมู) เป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงของสุกรซึ่งนำความสูญเสียทางเศรษฐกิจมาสู่เกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคที่ระบาดได้รวดเร็วและเกิดกับสุกรทุกอายุมีอัตราการป่วยค่อนข้างสูง ส่วนอัตราการตายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อโรคและภาวะภูมิคุ้มกันโรคของสุกร ดังนั้นเกษตรกรจึงควรป้องกันมิให้เกิดโรคนี้ขึ้นในฟาร์ม โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานในสภาพแวดล้อมปรกติ เช่น ในโรงเรือน สิ่งปูรอง และมูลสัตว์ เชื้อไวรัสจะถูกทำลายโดยสารจำพวกด่าง เช่น โซดาไฟ และครีซอล
 • อาการ สุกรป่วยจะแสดงอาการหลังจากได่รับเชื้อประมาณ 1 สัปดาห์ อาการป่วยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกันโรคในสุกรแต่ละตัว
            สุกรที่ได้รับเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงมากจะแสดงอาการแบบปัจจุบัน โดยมีไข้สูง หนาวสั่น นอนสุมกัน เยื่อตาอักเสบ น้ำมูก น้ำตาไหล ระยะแรกของการมีไข้สุกรจะท้องผูก ระยะต่อมาจะท้องร่วง และมักพบอาการทางประสาทร่วมด้วย เช่น เดินโซเซ ขาหลังเป็นอัมพาตและชักในช่วงใกล้ตาย ในสุกรที่เป็นโรคแบบเรื้อรังหรือได้รับเชื้อชนิดรุนแรงน้อย อาการของโรคจะไม่เด่นชัด จึงอาจสังเกตุไม่เห็น โดยจะมีไข้เล็กน้อย ซึม เบื่ออาหาร อาการเหล่านี้จะหายไประยะหนึ่งและกลับเป็นขึ้นมาอีก สุกรจะแคระแกร็น ขนหยาบ กระด้าง และมักมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ทำให้ปอดบวม ปอดอักเสบและตายในที่สุด แม่สุกรที่ได้รับเชื้อขณะตั้งท้องจะทำให้แท้งลูก คลอดลูกกรอก หรือลูกสุกรตายแรกคลอด ส่วนลูกสุกรที่รอดชีวิต ก็จะอ่อนแอและมีอาการทางประสาท ลูกสุกรเหล่านี้จะเป็นพาหะที่สำคัญในการแพร่โรค

 

 • โรคนิวคาสเซิล (ไก่) โรคนิวคาสเซิลเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสัตว์ปีก เป็นโรคที่มีความสำคัญมากในสัตว์ปีกที่เลี้ยงเป็นอาหาร
  อาการของโรคมีตั้งแต่อ่อนจนถึงรุนแรง โรคที่ติดต่อได้ง่ายและทำ ให้เกิดอาการรุนแรงเรียกว่า Exotic Newcastle
  disease (END) ซึ่งทำ ให้มีสัตว์ปีกจำ นวนมากตายอย่างเฉียบพลันโดยไม่แสดงอาการของโรค
  โรคนิวคาสเซิลติดต่อได้โดยการสัมผัสกับอุจจาระ หรือสิ่งคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ
  เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน เชื้อไวรัสจากนกที่ติดเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายไปกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
  รองเท้า เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ได้
 • อาการ นกที่ติดเชื้อนิวคาสเซิลอาจไม่แสดงอาการของโรคเลย หรืออาจตายอย่างกะทันหันได้นกที่ติดเชื้ออาจแสดงอาการ
  ไอ จาม มีน้ำ มูก ซึม และท้องเสีย ในไก่ไข่ จะออกไข่ลดลงอย่างรวดเร็วและเปลือกไข่บาง
  อาการของโรคชนิดรุนแรง คือ เนื้อเยื่อบริเวณหัวบวม กล้ามเนื้อสั่น ปีกตก คอบิด เดินวน อัมพาต หรือตาย
  อย่างเฉียบพลัน

กำจัดแมลงดูดเลือด แมลงวัน เห็บ แมลงหวี่ เหลือบ ปลอดภัยต่อวัว-กระบือ

ป้องกันด้วย “แบคโตเซล 4001” ลดแมลงพาหะก่อนเกิด

โรคลัมปีสกินและโรค ASF ลดการเกิดไข่แมลง ในบริเวณพื้นที่เลี้ยงวัวได้ดี

แก้ด้วยจุลินทรีย์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารเคมี 100%

ปัญหาพวกนี้ให้แบคโตเซล 4001 ช่วยดูแลคุณ

 

 • ดับกลิ่นเหม็นคอกสัตว์ เห็นผลทันที

 • ลดมลภาวะเรื่องกลื่น ไร้ปัญหาในชุมขน

 • ลดการเกิดโรคติดเชื้อในคอกสัตว์

 • ป้องกันโรคเท้าเปื่อย ตาอักเสบ และระบบทางเดินหายใจในสัตว์

 • ผ่านการทดสอบมาตราฐานระดับสากล

 • สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

 • ไม่มีสารเคมี ไม่อันตรายกับสัตว์

 

 

แบคโตเซล 4001 ลดกลิ่นคอกสัตว์
การเกิดโรคติดเชื้อ แมลงวันในคอก

 

คอกสัตว์มีกลิ่นเหม็น แก้ยังไงให้หายขาด

ด้วยเงินหลักร้อย ลดแมลงวันและกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์

 

แบคโตเซล 4001 ใช้ง่าย 100cc. ผสมน้ำ 20 L. 

 • แบบน้ำใช้ง่าย

 • ปลอดภัยไร้เชื้อก่อโรค

 • จุลินทรีย์ เข้มข้น คัดสายพันธฺ์บริสุทธิ์

 • ไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม

 • มั่นใจประสิทธิภาพ ผ่านการควบคุมคุณภาพสูงสุด

 • การันตีความพึงพอใจ