บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด รับจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภทไม่เป็นอันตราย (non hazardous) หรือเรียกอีกอย่างว่า “กากตะกอนชีวภาพ” ของเสีย ที่เป็นของเหลวจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ ขี้เถ้าจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวล กากตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียและมูลฝอยย่อยสลาย อาทิ เศษอาหาร เปลือกผลไม้ นม เป็นต้น
     โดยนำมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บำบัดกากตะกอนชีวภาพ

กระบวนการทำงานเป็นอย่างไร มาดูกัน

 

เปลี่ยนของเสีย กายเป็นของดี!

รักษาสิ่งแวดล้อมที่คุณรัก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้