แบคโตเซล 4001 (1000cc.) ชุด 3 ขวด-ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดแมลงวัน กลิ่นเหม็นและของเสียในคอกสัตว์

฿837.00

  • กำจัดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
  • ลดปัญหามลภาวะในชุมชน
  • ย่อยสลายสิ่งปฎิกูลในคอกสัตว์

LINE OA MSG สัตว์บก