Bionic C1 : ไบโอนิค C1 ผลิตภัณฑ์ ย่อยสลายตอซังข้าว

฿75.00฿3,750.00

คุณสมบัติ

หัวเชื้อจุลินทรีย์ “ย่อยฟาง ใบไม้ ทางปาล์ม ตอซัง ข้าวโพด อ้อย  มันสำปะหลัง” เปลี่ยนตอซังให้เป็นปุ๋ย ฟื้่นฟูลดโรค      และเติมอาหารในดินไม่ต้องเผา ไม่ต้องฆ่าหญ้า  ลดปัญหาหนอน แมลง

จุลินทรีย์แท้ 100% ไม่มีสารเคมี ประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเห็นผลชัดใน 7-14 วัน ย่อยสลายปุ๋ยตกค้างกลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูสภาพหน้าดินให้กลับมาสมบูรณ์ ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ปรับความเป็นกรด ด่างและอุ้มน้ำได้ดีขึ้น

LINE OA MSG เกษตร