ไบโอนิค แพลนท์โปร : Bionic Plant Pro แบคทีเรียกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 100g.

฿75.00

กลุ่มแบคทีเรีย ไบโอนิค แพลนท์โปร เป็นการผสมผสานพลังของจุลินทรีย์ดินหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตด้วยวิธีการทางชีวภาพ โดยกลุ่มแบคทีเรียเหล่านี้จะช่วยในการตรึงไนโตรเจน เปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่พืชดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนพืชที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตการแตกใบ การแตกยอดและการพัฒนาของพืชรวมถึงเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้โดยปลอดภัยต่อคนสัตว์ สิ่งแวดล้อม

ชนิด ผง

บรรจุ ซอง

ขนาด 100 กรัม

คุณสมบัติ

  • เพิ่มธาตุอาหารในดิน ตรึงไนโตรเจน
  • เปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมได้
  • กระตุ้นการแตกใบ แตกยอด แตกกิ่ง
  • เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  • เพิ่มความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
  • ทนต่อความเครียดและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
  • ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

LINE OA MSG เกษตร

 

Out of stock