ไบโอนิค ดินจุลินทรีย์ ช่วยปรับโครงสร้างดิน

฿169.00฿775.00

ไบโอนิค ดินจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ เศษพืชใบไม้ มูลสัตว์ในดิน (แมลงตัวเล็กในดิน) ให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นฮิวมัส ที่เป็นอาหารของพืช ช่วยให้ดินร่วนฟู มีอากาศไหลเวียนได้สะดวก

จุลินทรีย์ ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆ ในพืช รวมถึงช่วยป้องกันเชื้อราจากต้นไม้ สู่รากต้นไม้ได้

คุณสมบัติ

• ช่วยปรับสภาพดิน ให้เกิดการร่วนฟู ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
• จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษพืช เศษใบไม้ รวมถึงซากสัตว์ แมลงตัวเล็ก หรือ สารอินทรีย์อื่นๆ ให้กลายเป็น ฮิวมัส ที่เป็นอาหารหลักของพืช
• ช่วยป้องกันโรคพืช , ปกป้องเชื้อราในรากพืช• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในดิน ให้มีอาหารหลักของพืชได้อย่างดี
• จุลินทรีย์ ยังช่วยลดความรุนแรงของ โรคพืชให้กับ ต้นไม้ได้ เช่น เชื้อโรคเหี่ยวเหลือง เชื้อโรคตายพรายในกล้วย เชื้อโรครากเน่าโคนเน่า เป็นต้น

LINE OA MSG เกษตร

SKU: N/A Category: