ิBionic-2 : ไบโอนิค-2 สารเร่งสำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

฿60.00

ไบโอนิค – 2

สารเร่งสำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบและการยืดตัวของลำต้นมากขึ้น ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด และส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น

วัสดุสำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (จำนวน 50 ลิตร)

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลากหรือหอยเชอรี่ (ใช้เวลาหมัก 21 วัน) ปลาหรือหอยเชอรี่ 3 ส่วน (30 กก.) : ผลไม้ 1 ส่วน (10 กก.) : กากน้ำตาล 1 ส่วน (10 กก.) : น้ำ 1 ส่วน (10 ลิตร) (อัตราส่วน 3:1 ; 1:1) ปุ๋ยอินทรีย์น้ำผักหรือผลไม้ (ใช้เวลาหมัก 7 วัน) ผักหรือผลไม้ 4 ส่วน (40 กก.) : กากน้ำตาล 1 ส่วน (10 กก.) : น้ำ 1 ส่วน (10 ลิตร) (อัตราส่วน 4:1:1)

LINE OA MSG เกษตร