จุลินทรีย์ ไบโอนิค เฮลธ์ พลัส โพรไบโอติค สำหรับวัว ขนาด 400 กรัม

฿1,290.00

  • เพิ่มการเจริญเติบโตและการรอดชีวิต
  • เพิ่มประสิทธิภาพและปรับสมดุลในระบบย่อยอาหาร ทำให้ปลามีการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง
  • ไร้สารตกค้าง ปลอดภัยต่อไก่และผู้ใช้งาน

LINE OA MSG สัตว์บก