เครื่องกำจัดขยะ ผลิตปุ๋ยหมัก ย่อยสลายขยะ

“คาวเทค (Cowtec)”

เป็นเครื่องหมักแบบไร้อากาศแบบแห้งที่ทำงานต่อเนื่อง (Dry continuous anaerobic fermenter แบบ Hi-solid) โดยเศษพืช ขยะอินทรีย์ และของเสียต่างๆ จะถูกนำมาเข้าเครื่อง ถ้าขยะเป็นชิ้นใหญ่ จะต้องนำมาบด สับ ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อน ที่จะป้อนเข้าเครื่องหมัก โดยปริมาณการป้อนขยะเข้าระบบจะต้องมีปริมาณไม่เกิน 1/30 เท่าของถังหมัก ซึ่งสามารถนำวัตถุดิบ มาป้อนเข้าระบบได้ทุกวันจนเต็มถังหมัก ต่อไปเมื่อมีการเติมอีก ก็จะต้องมีการถ่ายออกสิ่งที่ถ่ายออก คือ สารอินทรีย์ที่ถูกย่อย จนเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ฮิวมัส” หรือปุ๋ยหมักนั่นเอง ปริมาณวัสดุที่เติมแต่ละวัน จะมีปริมาณเท่ากับปุ๋ยที่ถ่ายออกในแต่ละวันเช่นกัน แต่เนื้อปุ๋ยจะมีน้ำหนักเหลือเพียง 60% ของ น้ำหนักวัสดุแห้งเท่านั้น เพราะส่วนหนึ่งได้แปรสภาพเป็นก๊าซไป จากนั้น Cowtec จะทำการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี “จุลินทรีย์” ที่เป็นหัวใจหลักและนวัตกรรมชั้นเลิศของ Cowtec ตัวนี้

“ขยะล้นโลก”

ปัญหาขยะล้นประเทศ ถ้าไม่แก้วันนี้ อาจไม่มีแผ่นดินให้อยู่อีกต่อไป

ปัญหาขยะล้นเมืองนั้นเป็นปัญหาที่กำลังก่อตัวสะสมเรื่อยมาในประเทศไทย โดยเฉลี่ยมนุษย์หนึ่งคนสร้างขยะต่อวันโดยประมาณ 1.14 กิโลกรัม ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณขยะต่อปีรวมแล้วกว่า 27 ล้านตัน ถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือ มีมากเท่ากับตึกสูง ๆ ได้กว่า 100 ตึกเลยทีเดียว!! ไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดมลพิษต่อมหาสมุทรและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่มันยังจะย้อนกลับมาส่งผลเสียถึงมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย

ปัญหาขยะล้นเกิดจากอะไร ?

ส่วนแรกเลยก็คือการนำขยะกลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกว่ารีไซเคิล โดยในความเป็นจริงขยะมูลฝอยเกือบทั้งหมดสามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่ในประเทศไทย ขยะเหล่านั้นกลับถูกนำมารีไซเคิลน้อยมาก ๆ และขยะเหล่านี้ก็จะไปจบลงที่หลุมฝังกลบในประเทศไทยหลุมเดียวกันในท้ายที่สุด

ส่วนที่สองคือ การจัดการแยกขยะถือเป็นเรื่องท้าทายมาก ๆ สำหรับพวกเราทุกคน ดังที่บอกไปข้างต้นว่าคนหนึ่งคนสร้างขยะต่อวันประมาณ 1.14 กิโลกรัม นั่นหมายถึงเราสร้างขยะจำนวนมากในหนึ่งปี ลองคิดดูสิว่า ถ้าคนทั้งประเทศเกือบ 70 ล้านคนสร้างขยะคนละหลายร้อยกิโลกรัมพร้อม ๆ กันในแต่ละปี แถมยังมีการรีไซเคิลขยะน้อยมาก ๆ จะทำให้ขยะมันเพิ่มพูนมากมายมหาศาลขนาดไหน

ขยะล้นเมือง ส่งผลเสียต่อเราอย่างไร​ ?

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าขยะทั้งหลายที่เราทิ้งไปทุกวัน มันจะย้อนกลับมาเล่นงานมนุษย์เราอย่างแน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลเสียที่ว่านั้นคือ มลพิษต่าง ๆ ทั้งทางอากาศ ที่นอกเหนือจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้ว การจัดการขยะอย่างผิดวิธี เช่น เผาขยะกลางแจ้งที่อาจจะทำให้มีสารพิษกระจายไปในอากาศ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงด้วย

ไหนจะมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดไมโครพลาสติกกระจายไปตามแหล่งน้ำต่าง ๆ กลายไปเป็นอาหารของเหล่าสัตว์น้ำ ซึ่งก็ย้อนกลับมาเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จากการบริโภคสัตว์น้ำเหล่านั้นอีกที

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ

การแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืนนั้นที่สุดนั้นมาจากตัวพวกเราทุกคน อาจจะเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการลดจำนวนการสร้างขยะพลาสติกลง โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ การกรองน้ำดื่มเองก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยทั้งการประหยัดเงินในการซื้อน้ำขวดพลาสติกดื่มและการลดการสร้างขยะเพิ่ม

เคยเจอปัญหาขยะเหล่านี้บ้างไหม?

 • ขยะเกิดขึ้นตลอด วันละหลายกิโลกรัม
 • เศษอาหารเหลือทิ้ง ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
 • ค่ากำจัดขยะสูง จ่ายแพงต่อปี
 • ใบไม้ร่วงทุกวัน กองสุมไม่มีที่ทิ้ง

แต่ขยะเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ได้เมื่อใช้ COWTEC

 • กำจัดขยะอินทรีย์อย่างสมบูรณ์แบบ
 • เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
 • ประหยัดเวลาในการทำปุ๋ยหมัก
 • ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง
 • ได้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
 • ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
 • ทดแทนน้ำมันในในการเติมเครื่องยนต์ ผลิตกระแสไฟฟ้า
 • ประหยัดไฟฟ้าในบ้านลดลงมากกว่า 20%
 • เปลี่ยนของเสียเป็นของดี
 • สร้างภาพลักษณ์ CSR รักษาสิ่งแวดล้อม
 • ลดการก่อมลพิษ
 • ได้รับการไว้วางใจ มากกว่า 300 แห่ง

การเปรียบเทียบระหว่าง

การปลูกต้นไม้ VS ติดตั้งเครื่อง

การปลูกต้นไม้

 • ต้นไม้ 200 ต้น ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2.5 ตัน/ปี
 • ปลูกต้นไม้ 200 ต้น ใช้พื้นที่ 1 ไร่
 • ปลูกต้นไม้ใช้เวลา 5-10 ปี

ติดตั้งเครื่อง Cowtec

 • Cowtec 1 เครื่อง ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 14.78 ตัน/ปี
 • Cowtec 1 เครื่อง ใช้พื้นที่ 15 ตร.ม.
 • Cowtec ใช้ได้เลยทันที
 • สามารถเปลี่ยนเศษขยะ เศษอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ใน 24 ชั่วโมง

สถานที่ : CPF จังหวัดโคราช
รุ่นที่ใช้ : CT-100

สถานที่ : Toyota Boshoku Asia
รุ่นที่ใช้ : CT-100

สถานที่ : อบต.วัดประดู่
รุ่นที่ใช้ : CT-250

สถานที่ : โรงพยาบาลอยุธยา
รุ่นที่ใช้ : CT-500

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์อันดามัน
รุ่นที่ใช้ : CT-500

สถานที่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์
รุ่นที่ใช้ : CT-100

สถานที่ : วัดคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา
รุ่นที่ใช้ : CT-100

สถานที่ : มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ใช้ : CT-500

วัตถุประสงค์ติดตั้งเครื่อง Cowtec

ขยะ ที่เกิดขึ้นต่อวันมีจำนวนมาก แทนที่จะนำไปทิ้งเปล่า ก็เปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นำไปใช้ต่อได้นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหามลพิษจากกองขยะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) และยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ของ CSR ที่ดี