เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ

จากผลงานการค้นคว้าของคนไทยได้ให้กำเนิด ” คาวเทค” วัวเทียมอัจฉริยะที่สามารถผลิตปุ๋ยหนัก จากขยะอินทรีย์ต่างๆ ที่แปรรูป มาเป็นปุ๋ยหนักได้สำเร็จรวดเร็ว พร้อมใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง และยังเกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการหุ้งต้ม หรือใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนการใช้น้ำมันเบนซินได้

“คาวเทค” ให้ความสะดวกลดเวลาการทำปุ๋ยหมักได้อย่างน่าอัศจรรย์ หมดปัญหาการ รดน้ำกลับกองปุ๋ย ไม่ต้องใช้พื้นที่และแรงงานมากอย่างที่เคย ท่านจะมีปุ๋ยหมักคุณภาพสูงและก็าซชีวภาพพร้อมใช้ทุกวัน เป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

สเปคเครื่อง Cowtec

รุ่น CT-100

รุ่น CT-250

รุ่น CT-400

รุ่น CT-500

ผลงานการติดตั้ง