น้ำในบ่อเลี้ยงเน่า อาหารตกค้างในบ่อ

Upload Image...

หยุดปัญหา น้ำเน่า ปลาป่วยง่าย ตาย!

 

 

ให้ “แบคโตเซล 5001” ดูแลคุณ

 

 • ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำให้เสียเวลา

 • น้ำไม่มีกลิ่นเหม็นโชย จากของเสีย

 • ปลาแข็งแรง สุขภาพดี กินอาหารเก่ง

 • ตะกอนในบ่น้อยลง

 • กรองไม่ตัน ไม่ต้องล้างบ่อยๆ

 • น้ำใสเห็นปลาชัดเจน

 

คลิ๊ก!! เพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า

 

 

“แบคโตเซล 5001” มีประโยชน์

 

 • ลดแอมโมเนีย ไนไตร ไนเตรท

 • ย่อยขี้ปลา/ขี้สัตว์น้ำ ย่อยเศษอาหารสารแขวนลอย

 • น้ำใส สะอาดไม่ขุ่น

 • ปลาแข็งแรงไม่มีโรค

 

 

 

“แบคโตเซล 5001” 

 • ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
 • รักา์น้ำในคู้ปลา
 • ป้องกันโรคกับปลา

 

 

“แบคโตเซล 5001” มีประโยชน์

 

 • แบบน้ำใช้ง่าย

 • ปลอดภัยไร้เชื้อก่อโรค

 • จุลิทรีย์ เข็มข้น คัดสายพันธุ์บริสุทธิ์

 • ไร้สารเคมี ปลอดภัย ต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม

 • มั่นใจประสิทธิภาพ ผ่านการควบคุมคุณภาพสูงสุด

 

 

ใช้ได้กับสัตว์น้ำทุกชนิด กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กบตะพาบ จรเข้

 

 

 

ใช้ได้กับปลาสวยงามกับทุกชนิด ปลาคาฟ ปลาทอง ปลากัด ปลาหางนกยูง และอื่นๆ

 

คลิ๊ก!! เพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า

รีวิวผู้ใช้งาน

ผลลัพธ์ น้ำใสไร้ปัญหา ตะไคร้ไม่จับ ปลาไม่ตาย

คลิ๊ก!! เพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า

 

 

ปลาสดใส แข็งแรงไม่มีโรค ใช้ได้กับสัตว์น้ำทุกชนิด

 

 

 

ลดแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท แบบน้ำใช้ง่าย ปลอดภัยไร้เชื้อก่อโรค

 

 

 

ช่วยรักษาความสะอาด ในบ่อปลาของคุณ น้ำใส สะอาดไม่ขุ่น

ปลาชอบปลอดภัยต่อสัตว์ และสิ่งแวดล้อม

 

 
 
คลิ๊ก!! เพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า