น้ำในบ่อเลี้ยงเน่า อาหารตกค้างในบ่อ

หยุดปัญหา น้ำเน่า ปลาป่วยง่าย ตาย!