“ไบโอนิค ไมคอร์ไรซอยด์”

เป็นการผสมผสานเชื้อราไมคอร์ไรซากับจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ กระตุ้นการเจริญเติบโตและความแข็งแรงทนทานของพืช โดยจุลินทรีย์เหล่านี้จะแปรสภาพแร่ธาตุใน ดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันที ซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม ช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารเข้าสู่พืช เร่งการเจริญเติบโต ฟื้นฟูต้นโทรม ลดเชื้อก่อโรคในดิน ฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ ไบโอนิค ไมคอร์ไรซอยด์

  • ป้องกันโรครากเน่าหรือโคนเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อรา เพราะไมคอไรซ่าเมื่อฝังในรากพืชแล้วจะกันเชื้อราโรคพืชเข้ามาทำลายรากพืชได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยพืชดูดซับน้ำและธาตุอาหาร รวมถึงดูดซับธาตุอาหารที่ละลายได้ยาก เช่น ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K)
  • ไมคอไรซ่าจะช่วยย่อยธาตุอาหารที่พืชย่อยเองไม่ได้ เมื่อเขาฝังอยู่ในรากพืชจะปล่อยสารไปย่อยธาตุอาหาร พืชก็จะดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นต้นไม้ที่มีไมคอไรซ่าจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นที่ไม่มีเชื้อไมคอไรซ่าอย่างเห็นได้ชัด
  • ลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยและเหมาะกับการทำเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างยิ่ง

วิธีใช้งาน

  • สำหรับหยอด/ย้ายปลูกต้นกล้า ตักใส่ 1 ช้อนชา รองก้นหลุมก่อนหยอดเมล็ดหรือย้ายปลูก
  • สำหรับปลูกพืช ใช้ 100 กรัม ผสมดินปลูก 5 กก. แล้วนำไปปลูกพืช
  • สำหรับพืชที่เจริญเติบโตแล้ว ใช้ 100 กรัม ผสมดินปลูก 5 กก. แล้วหว่านรอบทรงพุ่ม ควรใช้เป็นประจำในทุกเดือน

ขนาดบรรจุ 50 กรัม                              ราคา 95.-