6 สัตว์น้ำในโลก ที่มีความหลากหลายทางเพศ

6 สัตว์น้ำที่มีความหลากหลายทางเพศ

ความหลากหลายทางเพศไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในมนุษย์เท่านั้น เราจึงเลือก 6 สิ่งมีชีวิตในทะเล ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศในธรรมชาติมาเล่าให้ฟัง 
อย่างไรก็ดี เพศวิถี เพศสภาพ และความสัมพันธ์เป็นแนวคิดของมนุษย์ เช่นเดียวกับการเหยียดหรืออคติต่อเพศวิถี ซึ่งเราจะไม่พบในอาณาจักรสัตว์ เพราะฉะนั้นบล็อกชิ้นนี้ เป็นเพียงการนำเอาแนวคิดมนุษย์ไปนิยามกับสิ่งมีชีวิตสายพันธ์ุอื่น เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศในธรรมชาติเท่านั้น
เพราะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วยความหลากหลาย ความซับซ้อน และมีความพิเศษในตัวของมัน 

ม้าน้ำเป็นไบเซกชวล

ม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลที่ขบถต่อการแบ่งบทบาททางเพศของชาย-หญิง เพราะม้าน้ำเพศผู้จะเป็นตัววางไข่และคลอดลูก นอกจากนี้ ม้าน้ำเกือบทั้งหมดยังเป็นไบเซ็กชวล มีความสัมพันธ์ได้ทั้งกับตัวผู้และตัวเมีย แต่ม้าน้ำที่เป็นไบฯ ส่วนมากพบได้ในสายพันธุ์ที่อยู่ในเขตร้อน ต่างจากสายพันธ์ุที่พบในเขตหนาวอย่างสหราชอาณาจักรซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้กฎนี้ 

นกอัลบาทรอสเป็นเลสเบี้ยน

ในเกาะโอวาฮู รัฐฮาวาย นกอัลบาทรอสมากถึงสามในสี่เลี้ยงลูกนกด้วยตัวเมียสองตัว ถึงแม้พวกมันจะใช้ประโยชน์จากนกตัวผู้เพื่อตั้งท้อง แต่เมื่อวางไข่และฟักไข่ ลูกนกจะได้รับการเลี้ยงจากตัวเมียสองตัว นอกจากนี้ นกอัลบาทรอสตัวเมียยังมีความจกรักภักดีกับคู่ของมัน และแบ่งหน้าที่กันกับคู่ครองในการดูแลลูก

ปลาดาวเป็นทั้งหญิงและชายในเวลาเดียวกัน

ปลาดาวและเม่นทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็น “ครอบครัว” ในตัว ๆ เดียว พวกมันถูกพบมากในมหาสมุทร แอ่งน้ำ ป่าเคลป์ และชายหาดทั่วโลก ปลาดาวไม่เคยมีข้อจำกัดทางเพศ พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี ภาวะเพศกำกวม (hermaphrodites) หมายความว่าทุกตัวเป็นทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และถึงแม้ว่าพวกมันจะต้องการสัตว์ตัวอื่นในการครองคู่ แต่การเลือกคู่ของพวกมันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าแค่เพศสภาพ

ปลานกขุนทองเปลี่ยนเพศได้ 

ปลานกขุนบลูเฮด (bluehead wrasse) และชีปเฮด (sheephead) เกิดมาเป็นตัวเมีย พวกมันอาศัยอยู่เป็นกลุ่มที่มีผู้นำเป็นตัวผู้ แต่ถ้าปลาผู้นำตายหรือหายไป ปลานกขุนทองเพศเมียที่แข็งแกร่งจะเปลี่ยนเป็นเพศผู้และรักษาการแทน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า “sequential hermaphroditism” เพราะโดยทั่วไปแล้วปลาไม่ได้มีสองเพศในตัวเดียว แต่พวกมันมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศ

ปลาการ์ตูนเพศผู้เปลี่ยนเป็นเพศเมียได้

ปลาการ์ตูนเกิดมาเป็นตัวผู้ แต่สามารถเปลี่ยนเพศเป็นตัวเมียได้ถ้าหากโอกาสในการทำหน้าที่ที่สำคัญเปิดขึ้น เพราะโดยทั่วไปแล้วปลาการ์ตูนจะอาศัยอยู่เป็นฝูง โดยมีปลาเพศเมียเป็นจ่าฝูง ส่วนปลาเพศผู้จะมีตำแหน่งลดหลั่นตามลำดับชั้น แต่ถ้าจ่าฝูงหายไป ปลาเพศผู้ที่อยู่ในลำดับขั้นสูงจะเปลี่ยนเป็นเพศเมียเพื่อขึ้นไปทดแทนจ่าฝูง

วาฬออร์กาอยู่ในฝูงปลาที่เป็น “เกย์”

วาฬออร์กาเป็นนักรัก ไม่ได้เป็น “วาฬเพชรฆาตร” อย่างที่เข้าใจกัน เพราะหลังจากวาฬออร์กาโตพอที่จะออกจากครอบครัวและฝูงของมัน พวกมันจะจับคู่กับวาฬตัวผู้ ตอนมันว่างจากการหาอาหาร พวกมันจะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย และจะไม่มีตัวไหนถูกกีดกันออกจากกลุ่ม

ที่เล่ามาเป็นแค่บางส่วนของความหลากหลายทางเพศของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร นี่ยังไม่รวมเพนกวิน โลมา แมวน้ำ หรือหมึกอีกนะ ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ และแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ที่ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายที่เรายังไม่รู้

Bactocel 5001  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดของเสียและรักษาสภาพน้ำในบ่อปลา
แบคโตเซล 5001 คือ กลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ช่วยย่อยทำลายเศษอาหารสารแขวนลอย ทั้งที่ละลายน้ำ และไม่ละลายน้ำให้สลายตัวหมดไป ตู้ปลาจะสะอาดไม่มีตะไคร่น้ำจับ สำหรับบ่อปลาจะไม่มีเน่าที่ก้นบ่อ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้กับสัตว์น้ำอื่นๆ เช่น กบ,ตะพาบน้ำ, กุ้งก้ามกราม,กุ้งกุลาดำ และจระเข้ เป็นต้น

คุณสมบัติ
1.      ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
2.     รักษาความสดใสของน้ำในตู้ปลา
3.     กำจัดแอมโมเนียและไนไตร์
4.     ป้องกันโรคที่เกิดกับปลา
5.     ปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

วิธีการใช้ 
วิธีการใช้งานสำหรับบ่อปลาขนาดเล็ก (ตู้ปลา/ อ่างปลา)
ใช้ Bactocel 5001 ในอัตรา 10 CC+ 400 ML
หากน้ำกำลังเสีย ให้ใส่ติดต่อกันทุกวัน จนกว่าน้ำจะใสสะอาด

บ่อขนาดกลาง 1 – 4 ไร่
ใช้ Bactocel 5001 ในอัตรา 200 -300 cc

  • บ่อปลาคราฟ ไม่เกิน 7 เมตร โดยประมาณ โดยใส่ทุกๆ 7 วัน
  • บ่อปลาทั่วไป (บ่อดิน) ใช้ 300 CC เทลงบ่อไม่เกิน 1 ไร่

*ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและปริมาณปลา

บ่อขนาดใหญ่ 5- 20 ไร่
ใช้ Bactocel 5001 อัตรา 350-500 Ccต่อบ่อ 1 ไร่ โดยใส่ทุก ๆ 10 วัน
(ถ้าน้ำเสียมากๆหรือต้องการเร่งด่วน ใส่ 5 วันครั้ง)

  • อัตรา 500-1000 Cc ต่อบ่อ 1ไร่ขึ้นไป

(ถ้าน้ำเสียมากๆหรือต้องการเร่งด่วน ใส่ 4 วันครั้ง)
** หากบ่อมีขนาดกว้างมากและน้ำเน่าเสียหนัก เช่นสระวัด บ่อน้ำขนาดใหญ่ ต้องใช้ปริมาณ 12 ขวด
ขึ้นไปจึงจะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นภายใน 30 วัน

คำเตือน ไม่ควรใช้กับยาฆ่าเชื้อยา)ฏิชีวนะ และสารเคมีทุกชนิดหากจำเป็นต้องใช้ยาและสารเคมีดังกล่าว ควรใช้ แบคโตเซล 5001  หลังจากใช้ยาและสารเคมี 3-5 วัน

ขนาดบรรจุ ; 300cc/1000cc/5000cc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *