4 โรคสำคัญของเป็ด

4 โรคสำคัญของเป็ด

            เมื่อเราต้องการที่จะเลี้ยงเป็ด สิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือ ศึกษาวิธีการเลี้ยงเป็ด ตั้งแต่การเลี้ยงพันธุ์เป็ด วิธีการเลี้ยง การเลือกอาหาร และการเก็บผลิตผล แต่บางคนมัวแต่ศึกษาวิธีการเลี้ยงและทำอย่างไรก็ได้ให้ได้ผลผลิตให้ได้มากที่สุด เพื่อการเลี้ยงหรือการลงทุนสร้างผลกำไรที่ดี จนลืมไปว่า การเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ สัตว์เศรษฐกิจแบบนี้ สิ่งที่จะตามก็คือโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสัตว์หรือเป็ดที่เราเลี้ยง นอกจากวิธีการเลี้ยง การเก็บผลผลิตต่างๆ สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงอีกอย่างคือ โรคของ เป็ด มีอะไรบ้าง รู้สิ่งเหล่านี้ไว้ดีกว่าแก้

            สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ โรคของ เป็ด มีอะไรบ้าง ก่อนจะเลี้ยงเป็ด โรคของ เป็ด เป็นโรคที่ทำให้อาการของเป็ดที่เราเลี้ยงนั้น มีสภาวะที่ผิดปกติ เริ่มจากการหยุดไข่ ไข่ได้น้อยลง ไปจนถึงตายลงหรืออาจจะตายยกเล้าก็มี การที่จะป้องกัน โรคของ เป็ด เหล่านี้ได้เราจะต้องรู้อาการเบื้องต้นเพื่อที่จะได้หาวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้โรคนั้นระบาดมากจนจะแก้ไขได้ มาดูกันว่า โรคของ เป็ด มีโรคอะไรบ้าง

1.โรคตับอักเสบติดต่อของลูกเป็ด

โรคตับอักเสบติดต่อของลูกเป็ด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่มักจะเกิดกับลูกเป็ด ตั้งอายุ 1 วัน ไปจนถึง 4 สัปดาห์ ส่วนลูกเป็ดที่มีอายุที่เกิด 1 เดือนขึ้นไป มักจะไม่เป็นโรคนี้เพราะมีภูมิต้านท้านแล้ว ลูกเป็ดที่ติดเชื้อจะมีอาการ ไม่เคลื่อนไหวชั่วขณะแล้วจะล้มลงนอนตะแคง เท้าทั้งสองแสดงท่าพุ้ยน้ำไปข้างหลัง คอหงาย ชัก อกแอ่น และจะตายลงภายในเวลา 30 นาที หรือลูกเป็ดที่ได้รับเชื้อแบบเฉียบพลัน จะแสดงอาการของโรครวดเร็วมากภายใน 26 ชั่วโมงหลังรับเชื้อ

วิธีป้องกัน สามารถใช้ซีรัมฉีดป้องกันโรคระบาด โดยเก็บจากโลหิตจากเป็ดที่เคยป่วยและหายจากโรคนี้แล้วนำมาแยกเอาซีรัม ใช้สำหรับฉีดป้องกันและรักษาโรคนี้ได้ หรือทำวัคซีนโดยการใช้แทงที่พังผืดเท้าของเป็ดจะได้คุ้มโรคได้ภายใน 2 วัน

2.โรคอหิวาต์เป็ด (Duck cholera)

โรคอหิวาต์เป็ด (Duck cholera) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มักจะพบมากในเป็ดที่มีอายุ ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป เป็ดที่ได้รับเชื้อหรือติดโรคนี้จะแสดงอาการ มีไข้สูง กระหายน้ำจัด เบื่ออาหาร อุจจาระมีลักษณะเป็นมูกขาวต่อมามีสีเขียวอ่อนปน อัตราการตายสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ในบางตัวที่ติดเชื้อแบบเฉียบพลันอาจตายโดยกะทันหัน มีผิวหน้าคล้ำ มักพบข้อหัวเข่าและข้อเท้าบวม

วิธีป้องกัน การป้องกันเบื้องต้นโดยการสุขาภิบาลในฟาร์มที่ดี ทำวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ ฉีดตัวละ 1-2 ซี.ซี. ตามขนาดของเป็ด

3.โรคเพล็ก (Duck plague)

โรคเพล็ก (Duck plague) เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยปี 2519 ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการตายที่สูงมาก ที่เกิดจากเกิดจากเชื้อไวรัส เป็ดที่ติดเชื้อจะมีระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ 1 สัปดาห์ เป็ดจะแสดงอาการ ตัวสั่น ขาอ่อน ส่งผลให้ต้องนอนหมอบ ต่อมาไม่ช้าจะเกิดอาการเป็นอัมพาต ตาแฉะ จมูกสกปรก หายใจมีเสียงครืดคราด เป็ดกระหายน้ำจัด บางทีมีน้ำลาย เหนียว ๆ ไหลออกจากปาก ท้องร่วง อุจจาระสีขาว และจะตายภายใน 24 ชั่วโมง

วิธีป้องกัน ทำวัคซีนป้องกันโรคเพล็ก ป้องกันพาหะนำเชื้อ ให้อาหารเป็ดอย่างสม่ำเสมอ

4.โรคบิด (Coccidiosis)

โรคบิด (Coccidiosis) เป็นโรคที่เป็นอันตรายสำหรับลูกเป็ด เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ยิ่งโรงเลี้ยงเป็ดชื้นแฉะ มีโอกาสเป็นโรคและแพร่เชื้อโรคนี้ได้ง่าย เป็ดที่ได้รับเชื้อนี้จะมีอาการ ท้องร่วงและอาจมีโลหิตปนมากับอุจจาระ เนื่องจากลำไส้อักเสบอย่างแรง เป็นโรคที่ส่งผลโดยตรงต่อลำไส้ เพราะเชื้ออัยเมอเรียจะไปทำลายเนื้อเยื่อเมือกของลำไส้ ส่งผลให้ลำไส้อักเสบ มีอาการท้องเสียหรือถ่ายเป็นมูก หรือเลือด มักจะพบในเป็ดอายุระหว่างอายุ 3-6 สัปดาห์

วิธีป้องกัน ไม่ควรเลี้ยงเป็ดต่างอายุปนกัน ควรให้อาหารกินให้เต็มที่ หรือการใช้ยาพวกซัลฟาผสมน้ำ หรืออาหาร เช่น ซัลฟาน๊อกซาลีน, ซัลฟาเมทาซีน หรือไนโตรฟิวราโซน

            สิ่งที่ควรรู้เมื่อทำการเลี้ยงเป็ด เพราะจะได้รู้จักวิธีป้องกัน ซึ่งโรคแต่ละโรคส่งผลที่แตกต่างกัน ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเป็ดที่มาอายุน้อย หรือลูกเป็ด ส่วนมากจะมาอาการและตายลง ซึ่งโรคเหล่านี้มีวิธีการป้องกันเบื้องต้นง่ายๆ คือการ การสุขาภิบาลของโรงเลี้ยงเป็ด ที่จะต้องมีความเข้มงวด เพราะถ้าโรงเลี้ยงเป็ดไม่สะอาด มีความชื้นแฉะ อากาศไม่ถ่ายเท โรคพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายและแพร่เชื้อได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Bactocel 4001  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดกลิ่นเหม็นและของเสียในคอกสัตว์


แบคโตเซล 4001 คือ กลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ สามารถช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูลและเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอกสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนปัญหาแมลงวันรบกวนจะหมดไปรวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญภานในฟาร์ม และชุมชนให้หมดไป

คุณสมบัติ
1.      ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลและเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอกสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นช่วยป้องกันโรคต่าง ๆเกิดกับสัตว์เลี้ยง

วิธีการใช้
1. คอกหมู : ใช้ แบคโตเซล 4001 ในอัตรา 100 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่คอก สัปดาห์ละครั้ง ทำให้คอกสัตว์สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็นและแมลงวัน อีกทั้งสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ หากหมูเป็นโรคปากเท้าเปื่อย ให้ใช้ แบคโตเซล 4001 ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วตัว และบริเวณกีบเท้า อาการจะค่อยๆ ทุเลาลง
2. คอกวัว : ใช้แบคโตเซล 4001 ในอัตราเดียวกันฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่คอกกลิ่นเหม็นและแมลงวันจะลดลงและหมดไปในที่สุด อีกทั้งช่วยป้องกันโรคกีบเท้าเปื่อยในวัวเนื้อและวัวนมอีกด้วย
3. ฟาร์มไก่ : ใช้แบคโตเซล 4001 ในอัตราเดียวกัน ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่บริเวณใต้เล้าไก่และที่รองรับมูลไก่ สำหรับไก่ไข่ จะสามารถกำจัดแก๊สไข่เน่า แก๊สแอมโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตที่ทำให้ไก่เป็นโรคตาอักเสบและโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้ไก่ไข่น้อยลง เปลือกไข่บางมีเปอร์เซ็นต์ไข่ร้าวและแตกสูง

ขนาดบรรจุ ; 300cc/1000cc/5000cc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *