7 เชื้อโรคอันตรายที่อาจมากับโถส้วม-ห้องน้ำ

เชื้อโรคอันตรายที่อาจมากับโถส้วม-ห้องน้ำ

เชื้อโรคที่มักพบในห้องน้ำ มีมากมาย และสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ ได้ เช่น

1. เชื้ออีโคไล (Escherichia coli) ก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องร่วง

2. เชื้อโรคกลุ่มสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ก่อโรคทางผิวหนัง หรือสร้างสารพิษที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ

3. เชื้อเอ็มอาร์เอสเอ (Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus หรือ MRSA) ก่อให้เกิดอาการดื้อยา

4. เชื้อโคลิฟอร์ม (Faecal coliform bacteria) ทำให้ถ่ายเป็นน้ำ เป็นมูกเลือด

5. เชื้อคลอสไทรเดียม ดิฟิซายล์ (Clostridium difficile) ทำให้ท้องร่วง และลำไส้อักเสบ

6.เชื้อมัยโคแบคทีเรีย (Mycobacteria avium) ทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการไอแหบ หายใจลำบาก เรื้อรังและหมดแรง ซึ่งเชื้อชนิดนี้จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคในปอด ทางเดินอาหารและผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

7.เชื้อเคล็บซีเอลลา นิวโมเนีย (Klebsiella pneumoniae) เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น โรคติดเชื้อในปอด ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

ไบโอนิค จี – 001  คือ กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายกากอาหาร เศษกระดาษ ตลอดจนสารอินทรีย์ทุกชนิด ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะแก๊สที่มีกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปเกลือแร่ละลายน้ำได้ จึงเป็นการทำลายต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพที่สุด

ขนาดบรรจุ : 100g

วิธีใช้
ใช้ไบโอนิค จี – 001 ครั้งละ 1 ซองจุลินทรีย์จะทำงานทันทีเมื่อสัมผัสกับกากอาหารในถังส้วม กลิ่นเหม็นจะหมดไปภายใน 48 ชั่วโมง และกากอาหารตลอดจนเศษกระดาษต่างๆ จะถูกย่อยสลายให้กลายเป็นน้ำไหลซึมลงดิน หรือไหลสู่ท่อระบายน้ำต่อไป ส้วมที่เต็มจะค่อยๆ ยุบตัวลงส้วมที่ยังไม่เต็มจะไม่มีโอกาสเต็มเลย
          ในอ่างล้างหน้าและท่อระบายน้ำ ใช้ไบโอนิค จี – 001 ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำ 1 แก้ว คนให้เกล็ดละลาย ทิ้งไว้จนตกตะกอน รินเอาแต่น้ำใส เทใส่ลงในท่อระบายน้ำ และอ่างล้างหน้าทุกครั้งที่มีกลิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *