โรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร

โรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร

เชื้อโรค (FMD) เข้าสู่ตัวสัตว์โดยผ่านทางเมือกของปากหรือทางบาดแผลบริเวณผิวหนังที่ไม่ค่อยมีขน เช่น ที่ปลายปากและจมูก หรือที่กีบ จะทำให้เกิดตุ่มพองขึ้นในบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้น เชื้อไวรัสก็จะแพร่เข้าสู่กระแสเลือด และทำให้เกิดภาวะเลือดมีไวรัส ซึ่งจะทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อและทำให้เกิดตุ่มพองระยะที่สอง ส่วนใหญ่จะพบตุ่มพองหรือการกร่อนของเยื่อเมือกบริเวณปาก เช่น ที่ลิ้น ริมฝีปาก ร่วมกับมีภาวะไข้สูง ตุ่มพอง อาจพบได้ที่ผิวหนังบริเวณส่วนอื่นๆ เช่น ขอบของกีบ นิ้วติ่ง และที่หัวนมของแม่สุกรที่เลี้ยงลูก เป็นที่บริเวณกีบทำให้สัตว์เกิดความเจ็บปวด และเดินกระเผลก ถ้าเกิดโรคในลูกสุกรอายุน้อยๆ จะมีผลต่อหัวใจ ทำให้อัตราการตายสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์

การรักษาและควบคุมโรค

ไม่มีการรักษาที่จำเพาะเนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส การรักษาเป็นการรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาการอักเสบและป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนที่บาดแผลในช่วงของการป่วยสุกรจะมีสุขภาพทรุดโทรม น้ำหนักลด บางตัวกีบหลุดการกำจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นไป ต้องอาศัยวิธีการ 2 อย่างร่วมกัน คือ การกำจัดสุกรป่วยและการทำวัคซีนป้องกัน ส่วนการป้องกันโรคโดยทั่วไปนอกเหนือจากการทำวัคซีนแล้วควรเข้มงวดเรื่องการสุขาภิบาล รวมทั้งควรมีมาตรการกักสัตว์ก่อนนำเข้ามาในฟาร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสัตว์จากแหล่งที่ยังไม่ปลอดจากโรค

Bactocel  Anti-Lumpy Skin Disease แบคโตเซล สารสกัดชีวภาพ

ประกอบไปด้วยสารสกัดชีวภาพ ที่มีความสามารถในการสมานแผลที่เกิดจากโรคลัมปีสกิน หรือโรคอื่นๆ เช่นโรคปากเท้าเปื่อย หรือแผลเป็นบนตัวสัตว์ ทำให้อาการทุเลาลง แผลแห้งเร็ว ผิวหนังกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพมูลสัตว์ กำจัดกลิ่นเหม็น เพิ่มคุณภาพมูลสัตว์ เมื่อกลิ่นเหม็นลดน้อยลง จะส่งผลให้แมลงวัน และแมลงรบกวนต่างๆ ลดลงจนหมดไปในที่สุด การเกิดโรคลัมปีสกิน และโรคที่มีแมลงเป็นพาหะก็จะลดลงตามไปด้วย

  • รักษาแผลให้หายไว เห็นผลไว สมานแผลที่เกิดจากโรคลัมปีสกิน หรือโรคอื่นๆ เช่น โรคปากเท้าเปื่อย หรือแผลเป็นบนตัวสัตว์ ทำให้อาการ ทุเลาลง แผลแห้งเร็ว ผิวหนังกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น
  • กำจัดเชื้อโรคสะสมตามพื้น ช่วยสลายสิ่งปฏิกูลและเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอก สัตว์ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุทำให้สัตว์ติดโรคต่าง ๆ และบริเวณคอกสัตว์เกิดกลิ่นเหม็น
  • ลดแมลงรบกวนพาหะนำเชื้อ
  • สามารถฉีดวัวเล็ก วัวใหญ่ วัวพันธุ์ วัวท้องได้
  • ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ปลอดภัยต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม


วิธีการใช้งาน
นำผลิตภัณฑ์ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 100 ฉีดพ่นบนตัวสัตว์ที่เป็นโรค และฉีดพ่นบริเวณคอกอาศัยของสัตว์ วันละ 1 ครั้ง ควรใช้เป็นประจำทุกวันจนกว่าโรคจะหมดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *