เปลี่ยนตอซังให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์กันเถอะ

เปลี่ยนตอซังให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์กันเถอะ

ในอดีต หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ชาวนาจะทำลายตอซังด้วยการใช้วิธีไถกลบ เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติย่อยสลายตอซังข้าวให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีระยะเวลาการย่อยสลายประมาณ 40-60 วัน แต่ในทุกวันนี้ ชาวนาปลูกข้าวถึง 5 รอบ ใน 2 ปี ซึ่งวิธีไถกลบนั้นอาจช้าเกินไป เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติจะไม่สามารถย่อยสลายตอซังได้ในระยะเวลาอันสั้น หากไถกลบและปลูกข้าวต่อทันที โดยไม่รอให้เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังจนหมด แก๊สมีเทนที่เกิดในนาข้าวในช่วงกระบวนการย่อยสลาย จะทำให้ต้นข้าวเหลือง ไม่โต แคระแกร็น เรียกว่าอาการข้าวเมาตอซังได้

ชาวนาส่วนใหญ่จึงนิยมใช้วิธีเผาตอซังเพราะไม่รู้จะทำลายตอซังอย่างไรให้ได้ผลเร็วที่สุด ซึ่งการเผาตอซังไม่ได้ทำลายตอซังเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการทำลายดิน หรือฆ่าดินโดยตรง เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ตั้งแต่จุลินทรีย์ แมลง ไส้เดือนรวมทั้งโครงสร้างดินจะถูกทำลายจนหมดสิ้น ซึ่งถือเป็นการทำลายระบบนิเวศในท้องนาอย่างรุนแรง ส่งผลให้ศัตรูพืชระบาดมากขึ้นทุกปี

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา กรมวิชาการเกษตรได้พยายามศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนได้ข้อสรุปว่า หากนำจุลินทรีย์หลายชนิดที่มีความเข้มข้นสูงมาใช้งานร่วมกัน เพื่อช่วยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายจากจุลินทรีย์หลายกลุ่มที่มี ปฏิกิริยาต่อเนื่องสนับสนุนกันเป็นลูกโซ่ จะช่วยให้ตอซังย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยจะใช้ระยะเวลาเพียง 7-15 วันเท่านั้น

นอกจากนี้ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าวในนาแทนวิธีการเผานั้น เป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน เนื่องจากในกระบวนการย่อยสลายนั้น จุลินทรีย์จะใช้ธาตุอาหารจากซากพืชที่มีอยู่ในดิน ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดกระบวนการทำให้ธาตุอาหารเปลี่ยนรูปเป็นชนิดที่มีประโยชน์ต่อพืช ทำให้เกิดเป็นลักษณะของปุ๋ยหมัก ซึ่งปุ๋ยหมักจากตอซังในท้องนาเหล่านี้นั้น เป็นการเติมธาตุอาหารให้กับดิน ช่วยให้ต้นข้าวเจริญงอกงามได้ดีขึ้นอีกด้วย

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด”  ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาสารชีวภัณฑ์ เพื่อการเกษตร อย่างต่อเนื่องมากว่า 30  ปี ทำให้เกิด ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายตอซังข้าว ไบโอนิค C1

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด” ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาสารชีวภัณฑ์ เพื่อการเกษตร อย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ทำให้เกิด ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายตอซังข้าว ไบโอนิค C1

“หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า พันล้านตัวต่อกรัม (109cfu/g)”

ไม่เพียงแต่ย่อยสลายต่อซังอย่างเดียว ยังสามารถ “ย่อยฟาง ใบไม้ ทางปาล์ม ข้าวโพด อ้อย  มันสำปะหลัง” เปลี่ยนให้เป็นปุ๋ย ฟื้นฟูลดโรค และเติมอาหารในดิน ไม่ต้องเผา ไม่ต้องฆ่าหญ้า  แถมยังลดปัญหาหนอน แมลงก่อกวนอีกด้วย

ไบโอนิค C1 คือ จุลินทรีย์แท้ 100% ไม่มีสารเคมี ประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเห็นผลชัดใน 7-14 วัน ย่อยสลายปุ๋ยตกค้างกลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูสภาพหน้าดินให้กลับมาสมบูรณ์ ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ปรับความเป็นกรด ด่างและอุ้มน้ำได้ดีขึ้น 

ส่วนประกอบ : Bacillus sp., Actinomyces sp., Trichoderma sp.

วิธีการใช้Bionic C1

  • ใช้หลังการเก็บเกี่ยว นำน้ำเข้านาพอท่วมตอซัง
  • ผสมไบโอนิค 1 ซอง กับน้ำ 20 ลิตร และกากน้ำตาล 2 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ไร่ รดให้ทั่ว
  • ไถหรือย่ำตอซังให้จมน้ำ หมักทิ้งไว้ 7-15 วัน ไถเตรียมดินสำหรับเพราะปลูกต่อไป

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.micro-biotec.com

Fanpage : www.facebook.com/Mbtbionic

ID LINE : @mbt.thai

Contact Center : 02-589-7388

Bionic C1 : ไบโอนิค C1 ผลิตภัณฑ์ ย่อยสลายตอซังข้าว

฿75.00฿3,750.00

คุณสมบัติ

หัวเชื้อจุลินทรีย์ “ย่อยฟาง ใบไม้ ทางปาล์ม ตอซัง ข้าวโพด อ้อย  มันสำปะหลัง” เปลี่ยนตอซังให้เป็นปุ๋ย ฟื้่นฟูลดโรค      และเติมอาหารในดินไม่ต้องเผา ไม่ต้องฆ่าหญ้า  ลดปัญหาหนอน แมลง

จุลินทรีย์แท้ 100% ไม่มีสารเคมี ประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเห็นผลชัดใน 7-14 วัน ย่อยสลายปุ๋ยตกค้างกลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูสภาพหน้าดินให้กลับมาสมบูรณ์ ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ปรับความเป็นกรด ด่างและอุ้มน้ำได้ดีขึ้น

LINE OA MSG เกษตร

 

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *