ห้องน้ำเหม็น เป็นเพราะอะไร ปัญหาที่เกิดบ่อย แต่แก้ไขได้ง่าย ๆ

ห้องน้ำเหม็น ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจาก การอุดตันและหมักหมม ของสิ่งปฎิกูลในระบบบำบัดของเสี ยและท่อทางเดินน้ำ ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ มักใช้สารเคมี ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น แต่ การใช้สารเคมีเป็นประจำ ก็ทำให้เกิดผลเสียตามมา ได้เช่นกัน ในปัจจุบันจึงมีทางเลือกที่ดี และน่าสนใจมาทดแทน การใช้สารเคมี นั่นคือการใช้จุลินทรีย์ กำจัดกากของเสียอย่าง Bionic ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่น ที่เกิดขึ้นได้อย่างถาวร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้หากบ้านไหน ไม่เคยเจอกับปัญหากลิ่นในห้องน้ำ นับว่าเป็นบ้านที่โชคดีมาก ในขณะที่ถ้าบ้านไหนต้องเจอกับ ปัญหากลิ่นเหม็น ที่แก้ยังไงก็ไม่หาย ความทุกข์กายไม่สบายใจ ก็จะมาเยือนในทันที ดังนั้นการดูแลจัดการให้ห้องน้ำสะอาด ไร้กลิ่นอยู่เสมอจึงนับเป็นสิ่งที่ดี และสามารถสร้างความประทับใจ ให้กับแขกผู้มาเยือนได้เสมอ

รู้หรือไม่ว่า ทำไม ห้องน้ำถึงเป็นโซนที่ เกิดกลิ่นได้ง่าย

               เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ของบ้านแล้ว ห้องน้ำถือว่าเป็นโซนที่ สามารถเกิดกลิ่นเหม็น ได้ง่ายที่สุด เนื่องจากเป็นสถานที่ ปลดปล่อยสิ่งปฏิกูล โดยตรง และ มีความชื้นสูง กว่าบริเวณอื่น ทั้งนี้ความชื้นนับเป็น ปัจจัยสำคัญใน การเจริญเติบโต ของเชื้อจุลชีพทั้งหลาย ด้วยสภาวะดังกล่าว ประกอบกัน จึงทำให้ห้องน้ำเป็นสถานที่ ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ของเชื้อจุลชีพ และเกิดกลิ่นเหม็น ตามมาได้ง่าย โดยเฉพาะในห้องน้ำที่ ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

               อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องน้ำ ยังสามารถเกิดได้จากปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การติดตั้งดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่เหมาะสม การอุดตันของท่อน้ำ และระบบทางเดินน้ำ จนเกิดกลิ่นตีกลับเข้ามา บนโถสุขภัณฑ์หรือท่อน้ำ ดังนั้นการทราบถึง สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเรื่องกลิ่น ในห้องน้ำก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ คนมีบ้านจำเป็นต้องรู้

               แต่เชื่อหรือไม่ ว่าร้อยละ 80 ของปัญหาเรื่องส้วมเหม็นนั้น มักมาจากการอุดตัน ของสิ่งปฎิกูลในระบบ จนทำให้เกิดการหมักหมม ของสิ่งปฏิกูลมากกว่าปกติ และมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ตามมา ทั้งนี้คนส่วนใหญ่มักแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดท่อตัน หรือส้วมตันเป็นหลัก

การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ด้วยสารเคมีนั้นมีข้อเสียมากกว่าที่หลายคนคิด

               คนยุคใหม่มักใช้สารเคมี แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเข้าใจว่า เป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก และ ได้ผลดี แต่รู้หรือไม่ว่าผลเสีย จากการใช้สารเคมีเหล่านั้น ก็มีไม่น้อยไปกว่า ประโยชน์เช่นกัน ทั้งนี้ผลเสียที่ เกิดจากการใช้สารเคมี แก้ไขปัญหามี ดังนี้

  1. เคลือบผิว สุขภัณฑ์ถูกทำลาย ได้ในกรณีใช้สารเคมี ที่มีความเข้มข้นสูง เป็นประจำ และ ทำให้อายุ การใช้งานของสุขภัณฑ์ ในห้องน้ำสั้นลงได้
  2. มีโอกาส ระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ ของผู้ใช้ได้
  3. เป็นการส่งเสริม การใช้สารเคมี ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. เพิ่มความเสี่ยง ในการเกิดอันตราย จากสารเคมี ที่เก็บในบ้าน ในกรณีมีเด็ก สัตว์เลี้ยง หรือผู้ป่วยทางจิตในบ้าน

หากไม่ใช้สารเคมี แก้ไขปัญหาเรื่อง ห้องน้ำเหม็น แล้ว จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

               นอกจากสารเคมีแล้ว ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือ การใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่สามารถย่อยสลายสิ่งปฏิกูล กากของเสีย และสารอินทรีย์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ทดแทนสารเคมี ตัวอย่างการใช้สารจุลินทรีย์ที่ได้ผลดี ได้แก่ การใช้จุลินทรีย์ Bionic ที่สามารถย่อยสลายกากของเสียได้โดยไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ไม่มีสารเคมีเจือปน 100% และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

               ดังนั้นแม้ว่าปัญหาห้องน้ำเหม็นอาจเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ แต่เมื่อทราบแล้วว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้นมาจากการอุดตันของสิ่งปฏิกูลในระบบ การแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยก่อนโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีจำพวกน้ำยากำจัดกลิ่นและห้องน้ำตัน อย่างการใช้ Bionic จุลินทรีย์ช่วยกำจัดกากของเสีย ก็นับเป็นทางเลือกง่าย ๆ ที่ทำได้ทุกคน ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าและสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพียงเท่านี้แขกไปใครมาแล้วขอเข้าห้องน้ำก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ต้องหนักใจอีกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *