ห้องน้ำมีกลิ่น เหม็นมีสาเหตุมาจากอะไร แก้ไขอย่างไรดี

ห้องน้ำมีกลิ่น เหม็นมีสาเหตุมาจากอะไร แก้ไขอย่างไรดี

หลายครอบครัวคงประสบปัญหา ห้องน้ำมีกลิ่น เหม็น ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความกลุ่มใจใช่ไหมละครับ เพราะลองมาแล้วหลายวิธี ก็ไม่สามารถยับยั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ อาจเป็นเพราะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะฉะนั้น คุณๆควรรู้ก่อนว่าต้นเหตุของปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ หรือกลิ่นเหม็นจากท่อนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรง หรือกลิ่นเหม็นที่มาจากท่อระบายน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นอบอวลนั้น เกิดจากสิ่งเหล่านี้

          1. เกิดจากการติดตั้งท่อน้ำผิดวิธี โดยได้ทำการต่อรวมกับท่อส้วม จึงทำให้กลิ่นย้อนขึ้นมาที่บริเวณท่อน้ำทิ้ง หรือเกิดจากการติดตั้งท่อส้วมที่ไม่ได้คุณภาพ จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์

          2. เกิดจากการอุดตันของท่อน้ำจากเศษผม หรือกระดาษทิชชู่

          3. เกิดจากการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรด จึงทำให้เชื้อจุลลินทรีย์ตาย และทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

          4. เกิดจากการที่มีอุจจาระอุดตัน จึงทำให้เกิดแก๊สมีเทน ส่งผลให้มีกลิ่นย้อนออกมาทางชักโครก หรือเกิดจากท่อทางเดินอุจจาระมีความลาดเอียงไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้อุจจาระค้างอยู่ในท่อ และเกิดการหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็น

          5. เกิดจากน้ำท่วมที่ส่งผลให้ถังบำบัดได้รับความเสียหาย

          6. เกิดจากกลิ่นในท่ออ้างล้างหน้า ที่มีเศษสิ่งสกปรกอุดตัน จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

          ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่คุณพ่อบ้าน แม่บ้านไม่ควรนิ่งเฉยกับปัญหากลิ่นเห็นของห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ เป็นอันขาด เพราะนอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแล้ว ยังทำให้เกิดเชื้อโรคที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในบ้านอีกด้วย และถ้าไม่อยากต้องใช้ชีวิตร่วมกับกลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำ หรือกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ มิสเตอร์ไบโอนิคมีวิธีบอกลากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แบบถาวรมาบอกครับ

ห้องน้ำมีกลิ่น เหม็นมีสาเหตุมาจากอะไร แก้ไขอย่างไรดี

หลายครอบครัวคงประสบปัญหา ห้องน้ำมีกลิ่น เหม็น ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความกลุ่มใจใช่ไหมละครับ เพราะลองมาแล้วหลายวิธี ก็ไม่สามารถยับยั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ อาจเป็นเพราะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะฉะนั้น คุณๆควรรู้ก่อนว่าต้นเหตุของปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ หรือกลิ่นเหม็นจากท่อนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรง หรือกลิ่นเหม็นที่มาจากท่อระบายน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นอบอวลนั้น เกิดจากสิ่งเหล่านี้

          1. เกิดจากการติดตั้งท่อน้ำผิดวิธี โดยได้ทำการต่อรวมกับท่อส้วม จึงทำให้กลิ่นย้อนขึ้นมาที่บริเวณท่อน้ำทิ้ง หรือเกิดจากการติดตั้งท่อส้วมที่ไม่ได้คุณภาพ จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์

          2. เกิดจากการอุดตันของท่อน้ำจากเศษผม หรือกระดาษทิชชู่

          3. เกิดจากการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรด จึงทำให้เชื้อจุลลินทรีย์ตาย และทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

          4. เกิดจากการที่มีอุจจาระอุดตัน จึงทำให้เกิดแก๊สมีเทน ส่งผลให้มีกลิ่นย้อนออกมาทางชักโครก หรือเกิดจากท่อทางเดินอุจจาระมีความลาดเอียงไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้อุจจาระค้างอยู่ในท่อ และเกิดการหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็น

          5. เกิดจากน้ำท่วมที่ส่งผลให้ถังบำบัดได้รับความเสียหาย

          6. เกิดจากกลิ่นในท่ออ้างล้างหน้า ที่มีเศษสิ่งสกปรกอุดตัน จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

          ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่คุณพ่อบ้าน แม่บ้านไม่ควรนิ่งเฉยกับปัญหากลิ่นเห็นของห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ เป็นอันขาด เพราะนอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแล้ว ยังทำให้เกิดเชื้อโรคที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในบ้านอีกด้วย และถ้าไม่อยากต้องใช้ชีวิตร่วมกับกลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำ หรือกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ มิสเตอร์ไบโอนิคมีวิธีบอกลากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แบบถาวรมาบอกครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *