รู้หรือไม่ แบคทีเรียช่วยแก้ปัญหา ส้วมเหม็น ส้วมเต็มไวได้

 

ส้วมเหม็น ปัญหากวนใจที่หลายๆครอบครัว ต้องพบเจอเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำในห้องน้ำที่สร้างความหนักใจให้หลายๆ ครอบครัว กลิ่นเหม็นที่แสนจะรุนแรง สาเหตุล้วนมาจากการวางท่อน้ำทิ้งให้ห้องน้ำที่ผิดวิธี ไม่ได้มาตรฐาน หรือการสะสมของกากของเสียต่างๆ ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรุนแรง  ให้ช่างมาแก้ไขปัญหาก็ไม่หมดไปสักที

วันนี้มิสเตอร์ไบโอนิคมีตัวช่วยการกำจัดกลิ่นเหม็นในท่อน้ำ กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากชักโครกหรือโถส้วม กลิ่นเหม็นจากอ่างล้างหน้า หรือแม้แต่ปัญหาส้วมเต็มเร็ว หรือปัญหาท่อตัน ปัญหาเหล่านี้จะถูกกำจัดไปได้ด้วยแบคทีเรียที่ช่วยย่อยสลายและช่วยกำจัดกากของเสีย โดยแบคทีเรียจะทำหน้าที่ในการช่วยย่อยสลายกากของเสีย ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ที่สะสมจนเกิดการเน่าเสีย เป็นแหล่งอาศัยของเชื้อโรค และเกิดแก๊สที่ส่งกลิ่นเหม็น

 

แบคทีเรียกำจัดกากของเสีย แบคทีเรียที่ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ จะช่วยในการเข้าไปย่อยสลายของเสียต่างๆ  จะถูกเปลี่ยนรูปให้เป็นเกลือแร่ ที่สามารถละลายน้ำได้ และไหลทิ้งให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่สร้างแก๊สที่มีกลิ่นเหม็น จึงเป็นการทำลายที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่นได้โดยตรง ซึ่งให้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากเคมีภัณฑ์ทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์แบคทีเรียย่อยสลายกากของเสีย ของไบโอนิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ พืช และไม่ทำลายธรรมชาติ และที่สำคัญไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนท่อน้ำให้ชำรุดเสียหาย แบคทีเรียกำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายกากของเสีย และกำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ของไบโอนิค ได้ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และธรรมชาติ ช่วยในการย่อยสลายกากสารอินทรีย์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ได้กับการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำ สามารถใช้ได้กับทุกสถานที่ทั้งบ้านเรือน คอนโด อพาร์ทเม้นต์ โรงเรียน สำนักงาน มหาวิทยาลัย ห้องสุขาในรถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ เครื่องบิน และรถไฟ และยังสามารถใช้ได้กับการกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ บ่อน้ำเสียได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *