ลัมปี สกิน โรคระบาดชวนสยองในวัว

ลัมปีสกิน โรคระบาดชวนสยองในวัว

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโคกระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ เกิดจากเชื้อไวรัส 𝘓𝘶𝘮𝘱𝘺 𝘴𝘬𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 ในสกุล 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪𝘱𝘰𝘹𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴

สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนอนแมลงมาชอนไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือกตา น้ำตาไหลและมีขี้ตา

นอกจากนี้สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร แท้งลูกและมีปริมาณน้ำนมลดลง อัตราการป่วยอยู่ที่ 5 – 45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง ทั้งนี้โคกระบือที่ติดเชื้อจะแสดงอาการดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1

 • มีไข้ โค กระบือ จะซึมไม่กินอาหาร
 • มีไข้อาจมีน้ำตาและน้ำมูกในลูกสัตว์โดยมักจะพบใน ระยะ 1-2 วันแรกก่อน หรือพร้อมๆ กับการพบว่าสัตว์มีตุ่มขึ้นตามผิวหนัง แต่สัตว์ป่วยบางรายอาจสังเกตไม่พบระยะนี้

ระยะที่ 2

 • มีตุ่มที่ผิวหนัง โค กระบือ มีต่อมน้ำเหลืองใต้ผิวหนังบวม มีตุ่มแข็งนูนลักษณะคล้ายฝี ขนาดแตกต่างกันที่ผิวหนังทุกชั้นและบางคร้ังอาจพบลึกลงไปจนถึงกล้ามเนื้อ
 • ความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่ กับปริมาณการติดเชื้อ ความแข็งแรงของสัตว์ และสายพันธุ์ บางตัวพบอาการบวมน้ำที่บริเวณลำคอ สาเหตุจากหลอดเลือดอักเสบ (vasculitis) หรือการกดทับของตุ่มที่ผิวหนังหรือต่อมน้ำเหลืองที่บวมในลูกสัตว์ มักจะแสดงอาการมากกว่าสัตว์โต
 • อาจมีภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ สำหรับกระบือจะพบเป็นตุ่มเล็กๆ ซึ่งสังเกตได้ยากเนื่องจากผิวกระบือมีผิวหนังหนา

ระยะที่ 3

 • ตุ่มที่ผิวหนังแตก โดยเริ่มสังเกตพบมีน้ำเหลืองเยิ้มซึมจากตุ่ม มีสะเก็ดหนา
 • เมื่อตุ่มแตกจะเป็นแผลหลุมมีขอบแผลนูนสูง ซึ่งระยะเวลาการแตกของตุ่มผิวหนังจะไม่พร้อมกัน ระยะที่พบขอบตุ่มสีดำพบได้ในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หลังพบตุ่มและภายใน 2-3 สัปดาห์จะเกิดเป็นสะเก็ดแผลขึ้น แต่ในบางตัวที่พบกลุ่มที่มีขนาดใหญ่อาจพบว่าสะเก็ดอยู่ได้นาน 1-2 เดือน

ระยะที่ 4

 • แผลเริ่มหาย เป็นระยะเริ่มมีการหายของแผล วงแผลจะแคบลงและตื้นขึ้นจนปิดสนิท และสีขนอาจเปลี่ยนไปในช่วงแรก โดยหากสัตว์เข้าสู่ระยะนี้มีความเป็นไปได้ว่าสัตว์ได้รับเชื้อและแสดงอาการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

วิธีการป้องกัน “โรคลัมปีสกิน”

 1. กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพ สำหรับกำจัดแมลงแบบฉีด หรือแบบราดหลัง
 2. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ
 3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 4. กำจัดมูลสัตว์เป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่
 5. กางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด
 6. ทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยง และกักสัตว์ใหม่ก่อนนำเข้าพื้นที่

โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะทำได้เพียงรักษาตามอาการ ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติให้กลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้เลี้ยงโคกระบือและภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนป้องกันโรค LSDV ได้เช่นกันโดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด และหวังใช้วัคซีนจากพืชที่ผลิตในประเทศ Plant-Based Vaccine เสริมในลำดับต่อไป เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุดและทั่วถึง

“บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด” ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30  ปี นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดกลิ่นเหม็นและของเสียในคอกสัตว์ แบคโตเซล4001 เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถป้องกันโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นได้

แบคโตเซล 4001 (300cc.) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดแมลงวัน กลิ่นเหม็นและของเสียในคอกสัตว์

฿95.00

แบคโตเซล 4001 คือกลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์สามารถช่วยสลายสิ่งปฏิกูล และเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอกสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนปัญหาแมลงวันรบกวนจะหมดไป รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญภายในฟาร์ม และชุมชนให้หมดไป

  • กำจัดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
  • ลดปัญหามลภาวะในชุมชน
  • ย่อยสลายสิ่งปฎิกูลในคอกสัตว์

LINE OA MSG สัตว์บก

Read more

Bactocel : แบคโตเซล สารสกัดชีวภาพต่อต้านโรคลัมปีสกิน ขนาด 1,000 cc.

฿279.00

Bactocel  Anti-Lumpy Skin Disease ประกอบไปด้วยสารสกัดชีวภาพ ที่มีความสามารถในการสมานแผลที่เกิดจากโรคลัมปีสกิน หรือโรคอื่นๆ เช่นโรคปากเท้าเปื่อย หรือแผลเป็นบนตัวสัตว์ ทำให้อาการทุเลาลง แผลแห้งเร็ว ผิวหนังกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพมูลสัตว์ กำจัดกลิ่นเหม็น เพิ่มคุณภาพมูลสัตว์ เมื่อกลิ่นเหม็นลดน้อยลง จะส่งผลให้แมลงวัน และแมลงรบกวนต่างๆ ลดลงจนหมดไปในที่สุด การเกิดโรคลัมปีสกิน และโรคที่มีแมลงเป็นพาหะก็จะลดลงตามไปด้วย

 • รักษาแผลให้แห้งไว สมานแผลที่เกิดจากโรคลัมปีสกิน
 • กำจัดเชื้อโรคสะสมตามพื้น
 • ลดแมลงรบกวนพาหะนำเชื้อ

LINE OA MSG สัตว์บก

Read more

แบคโตเซล 4001 (1000cc.) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดแมลงวัน กลิ่นเหม็นและของเสียในคอกสัตว์

฿279.00฿2,049.00

แบคโตเซล 4001 คือกลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์สามารถช่วยสลายสิ่งปฏิกูล และเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอกสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนปัญหาแมลงวันรบกวนจะหมดไป รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญภายในฟาร์ม และชุมชนให้หมดไป

   • กำจัดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
   • ลดปัญหามลภาวะในชุมชน
   • ย่อยสลายสิ่งปฎิกูลในคอกสัตว์

LINE OA MSG สัตว์บก

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *