ปัญหาในเล้าหมูที่พบบ่อยช่วงเปลี่ยนฤดู

ปัญหาในเล้าหมูที่พบบ่อยช่วงเปลี่ยนฤดู 

1.ความหนาวลูกหมูในเล้าคลอด ในการกระทบของอากาศหนาวครั้งแรกแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน หมูจะแสดงอาการขี้ไหล และอ่อนแอลงอย่างชัดเจน การรักษาหายยาก หมูที่คลอดมาแล้วมากกว่า 7 วัน มีผลกระทบไม่มากนัก แต่หมูที่แรกเกิดจนถึง 7 วัน จะมีผลกระทบมาก เกิดอาการขี้ไหลต่อเนื่อง หนาวสั่น นอนสุม แคระแกรนและตายมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน ส่งผลลามไปกระทบกับแม่หมูทำให้นมแห้ง และเหี่ยว หดหายตามไปด้วย

2.ไร-ขี้เรื้อน คนเลี้ยงส่วนใหญ่ไม่ได้เฉลียวใจในการกำจัดไร-ขี้เรื้อน ในช่วงปลายฝน-ต้นหนาว มีฟาร์มจำนวนไม่น้อยที่มีไรขี้เรื้อนระบาดมากเนื่องจากอากาศแห้งลง ผิวหนังหมูตกสะเก็ด การอาบน้ำให้หมูลดลงเนื่องจากคนเลี้ยงมีความรู้สึกว่ามันหนาว ประชากรของไร-ขี้เรื้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีป่า คือ สะเก็ดบนตัวหมูและรอยแตกของผิวหนัง

3.อาการไอจามในเล้าอนุบาล คนเลี้ยงส่วนใหญ่เอาความรู้สึกของตนเอาไปจับกับความรู้สึกของหมูในเรื่องความร้อนหนาวของอากาศ ในเรื่องนี้หมูอนุบาลซวยที่สุดในบรรดาหมูระยะต่างๆ ผมขอคุยในเรื่องเล้าเปิดกับเล้าปิด ซึ่งแตกต่างกันในความรู้สึกของคนเลี้ยง แต่ก็เหมือนกันในเรื่องของการไอ จาม และแสดงการเจ็บป่วยของหมูในเล้า

Bactocel 4001  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดกลิ่นเหม็นและของเสียในคอกสัตว์


แบคโตเซล 4001 คือ กลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ สามารถช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูลและเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอกสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนปัญหาแมลงวันรบกวนจะหมดไปรวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญภานในฟาร์ม และชุมชนให้หมดไป

คุณสมบัติ
1.      ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลและเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอกสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นช่วยป้องกันโรคต่าง ๆเกิดกับสัตว์เลี้ยง

วิธีการใช้
1. คอกหมู : ใช้ แบคโตเซล 4001 ในอัตรา 100 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่คอก สัปดาห์ละครั้ง ทำให้คอกสัตว์สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็นและแมลงวัน อีกทั้งสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ หากหมูเป็นโรคปากเท้าเปื่อย ให้ใช้ แบคโตเซล 4001 ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วตัว และบริเวณกีบเท้า อาการจะค่อยๆ ทุเลาลง
2. คอกวัว : ใช้แบคโตเซล 4001 ในอัตราเดียวกันฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่คอกกลิ่นเหม็นและแมลงวันจะลดลงและหมดไปในที่สุด อีกทั้งช่วยป้องกันโรคกีบเท้าเปื่อยในวัวเนื้อและวัวนมอีกด้วย
3. ฟาร์มไก่ : ใช้แบคโตเซล 4001 ในอัตราเดียวกัน ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่บริเวณใต้เล้าไก่และที่รองรับมูลไก่ สำหรับไก่ไข่ จะสามารถกำจัดแก๊สไข่เน่า แก๊สแอมโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตที่ทำให้ไก่เป็นโรคตาอักเสบและโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้ไก่ไข่น้อยลง เปลือกไข่บางมีเปอร์เซ็นต์ไข่ร้าวและแตกสูง

ขนาดบรรจุ ; 300cc/1000cc/5000cc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *