ประโยชน์ของบ่อดักไขมัน

ประโยชน์ของบ่อดักไขมัน

เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญและมีความจำเป็นชิ้นหนึ่งของบ้าน โดยถังดักไขมันจะทำหน้าที่ช่วยดักจับเศษอาหารและจับไขมันจากการล้างภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารไม่ให้ไหลไปปะปนกับน้ำที่ใช้งานในส่วนอื่นๆ ของบ้าน ซึ่งจะทำการดักเศษอาหารและไขมันหนักออกจากน้ำโดยทิ้งตัวไขมันอยู่ในตะกร้า ส่วนน้ำที่ไหลทิ้งจะถูกปล่อยไปยังท่อน้ำทิ้งสาธารณะ เพราะฉะนั้นบ้านที่อยู่อาศัยควรติดตั้งถังดักไขมัน ดังนั้น เรามาดูหน้าที่และประโยชน์ของถังดักไขมันกัน

1. บ่อดักไขมัน จะมีตะแกรงช่วยในการดักกรองเศษอาหารที่มาจากซิงค์ล้างจาน ซึ่งเป็นผลทำให้ท่อน้ำอุดตัน โดยของเสียประเภทไขมัน หากปล่อยทิ้งสะสมประมาณ 1 เดือน จะจับตัวเป็นก้อนชั้นหนาคล้ายสบู่ แต่หากเกิน 10 เซนติเมตร จะมีผลทำให้น้ำไหลผ่านยากมาก

2. ช่วยในการลดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารภายในท่อ

3. การปรับคุณภาพน้ำทิ้ง เนื่องจากถังดักไขมันจะทำให้คุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกมามีคุณภาพดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. การดูแลรักษาง่าย เพียงแค่นำขยะหรือเศษอาหารในตะแกรงออกไปทิ้ง

โดยถังดักไขมันสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ถังดักไขมันแบบตั้งบนพื้น (บนดิน) และถังดักไขมันแบบฝังดิน

ไบโอนิค จี – 002 คือ กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยละลาย ไขมันในบ่อดักและคราบไขมันที่เกาะในท่อระบายน้ำ หมดภาระการนำไปทิ้ง และทำให้การระบายน้ำในท่อไหลสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดบรรจุ : 100g

วิธีใช้  
บ่อดักไขมัน ใช้ไบโอนิค จี – 002 ครั้งละ 1 ซอง ต่อบ่อดักขนาด 1 ลบ.ม ใช้ครั้งแรกให้ใส่ทุกๆ 3 วัน ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นใส่ทุกๆ 15 วัน
          ท่อระบายน้ำไบโอนิค จี – 002 ครั้งละ 50 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตร ทิ้งให้ตกตะกอนรินเอาแต่น้ำใส เทลงในอ่างล้างจาน ท่อระบายน้ำ ที่มีคราบไขมัน ใส่ทุกๆ 3 วันจนน้ำไหลสะดวกแล้วใส่ทุกๆ 15 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *