โทรหาเราได้ที่
02-589-7388

นวัตกรรม เครื่องกำจัดขยะ และสารอินทรีย์
พร้อมผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักภายใน 24 ชม.

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก