ไมโครไบโอเทค สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรตามวิถีการเกษตรอินทรีย์ มอบแบคโตเซล 4001กำจัดแมลงวัน กลิ่นเหม็นและของเสียในคอกสัตว์

กลุ่มเลี้ยงสัตว์ วังป่า นาเดิม จังหวัดสุพรณบุรี ,วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

  บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำจัดแมลงวัน กลิ่นเหม็นและของเสียในคอกสัตว์ แบคโตเซล 4001 ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ วังป่า นาเดิม จังหวัดสุพรณบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรตามวิถีการเกษตรอินทรีย์ สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯที่มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชาติ ลดการใช้เคมี เพื่มผลผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วนการใช้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญในสายงานด้านจุลินทรีย์วิทยาและเทคโนโลยี ชีวภาพ

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพและเหมาะกับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท