การเตรียมบ่อดินขุดใหม่

การเตรียมบ่อก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง

     ควรเป็นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้นไป ระดับของน้ำในบ่อควรลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดปี ทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้เลี้ยงปลาซึ่งมีขนาดโตและใช้สำหรับเพาะลูกปลาพร้อมกันไปด้วย เพราะถ้าเป็นบ่อซึ่งมีขนาดเล็กแล้ว ลูกปลาที่เกิดขึ้นใหม่จะทวีจำนวนแน่นบ่ออย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกปลาเหล่านี้มีขนาดไม่โต ดังนั้นจึงควรมีชานบ่อหรือทำให้ตามขอบบ่อมีส่วนเชิงลาดเทมากๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งตื้นๆ สำหรับให้แม่ปลาได้วางไข่ ถ้าบ่อนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำ เช่น คู คลอง แม่น้ำ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิดน้ำเข้าออก เพียงแต่ทำท่อระบายน้ำแล้วกรุด้วยตะแกรงตาถี่เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาที่เลี้ยงไว้หลบหนีออกไปก็ใช้ได้ และยังเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูของปลาที่เลี้ยงไว้หลบหนีออกมาอีกด้วยแต่ถ้าบ่อนั้นไม่สามารถจะทำท่อระบายน้ำได้ก็จำเป็นต้องสูบน้ำเข้าบ่อเมื่อเวลาน้ำลดลงและต้องมั่นเปลี่ยนน้ำในเวลาที่เกิดน้ำเสีย  นอกจากนั้นเพื่อให้พื้นบ่อมีโอกาสได้รับแสงแดดและออกซิเจน ทำให้อินทรีย์วัตถุที่หมักหมมอยู่ในบ่อมีการย่อยสลายตัว เป็นการกำจัดศัตรูปลาทำลายและลดปริมาณเชื้อโรคต่างๆในบ่อปลาให้น้อยลง

บ่อดินขุดใหม่

  • ต้องมีการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วใส่ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรด ปูนขาวจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลา คือ 6.5-8.5รวมถึงสามารถปรับสภาพดินเปรี้ยวได้ดี

ปริมาณปูนขาวที่จะใส่ในบ่อดิน นอกจากจะต้องเป็นไปตามความเป็นกรดของดินแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน ดินเหนียวต้องใช้ปูนขาวมากกว่าดินเหนียวปนทราย ดินทรายใช้ปูนขาวน้อยกว่าดินเหนียวปนทราย ปูนขาวที่ใส่จะต้องไม่ทำให้น้ำที่เลี้ยงปลาเป็ดกรด จึงจะใช้เลี้ยงปลาได้

จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำใส

ไบโอนิค น้ำใส ใช้ได้กับบ่อปลา ตู้ปลา บ่อกุ้ง บ่อดิน บ่อปูน สระว่าย ไม่มีสารเคมีปลอดภัย 100% ป้องกันการเกิดสาหร่ายเซลล์เดียว สาเหตุของปัญหาน้ำขุ่นเขียว

สรรพคุณ

  • ป้องกันการเกิดสาหร่ายเซลล์เดียว สาเหตุของปัญหาน้ำขุ่นเขียว
  • ดักจับตะกอนหนักให้ตกตะกอนเร็วขึ้น ทำให้น้ำใสเร็วขึ้น
  • ปรับคุณภาพน้ำให้ใสและสีสันสวยงาม ย่อยสลายของเสีย
  • ลดก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไนไตรท์
  • มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของปลา ทําให้ปลาสดชื่น
  • การไหลเวียนของออกซิเจนในเลือดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีใช้
1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20-100 ลิตร (ช้อนละ 5 กรัม ใช้ทุกๆ 5-7 วัน)
หรือ ใช้ทุกวันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสำหรับตู้ปลา

  • สูตรเฉพาะสำหรับสัตว์น้ำลงช่องระบบกรอง ในอัตราส่วน 1: น้ำ 3000 – 5000 ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำ จะช่วยให้น้ำในตู้ปลาไม่เหม็นคาว ไม่เหนียว ช่วยยืดอายุการถ่ายน้ำ

คำเตือน ไม่ควรใช้กับยาฆ่าเชื้อยา)ฏิชีวนะ และสารเคมีทุกชนิดหากจำเป็นต้องใช้ยาและสารเคมีดังกล่าว ควรใช้ แบคโตเซล 5001  หลังจากใช้ยาและสารเคมี 3-5 วัน

ขนาดบรรจุ ; 300 กรัม 

ราคา ; 89 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *